Болести и Неприятели при Годжи Бери
Отглеждането на годжи берито е сравнително лесно но въпреки това трябва да се води борба с някой болести и неприятели при него.
Неприятели при Goji berry
Голи охлюви – напада листата (при силно нападение могат да унищожат листната маса на 1 растение за 1 денонощие.
Борба: Най лесният и евтин начин е поръсването на пепел,гасена вар или речен пясак около растенията, който създават физическа бариера срещу мекотелите.Пепелта и гасената вар прегарят телата на охлювите,а пясъка полепва по мекотелите и не могат да се предвижват. Препарати - Скипер 4Г - 20 г/10 кв.м,карантинен срок 28 дни.,Мезурол Ш–250-300 гр/дка,карантинен срок-15 дни. Гранулите се разпръскват в междуредията от двете страни на растенията след залез слънце след дъжд, обилна роса или мъгла.
Гъсениците на зимната нощенка – напада листата.
Борба: Пръскане с препарати - децис 25 ЕК – 5-7 мл, вазтак 100 ЕК – 1,25 мл, талстар 10 ЕК – 2,5 мл. Карантинният срок- 7 дни. Суми алфа 5 ЕК – 2,5 мл, карантинен срок - 14 дни. Дозата е за 10 л вода.
Листни въшки - напада листата и младите леторасти.
Борба: Пръскане с препарати - вазтак 100 ЕК – 3 мл, карантинен срок 7 дни, антио 33 ЕК – 20 мл, карантинен срок 15 дни, ортен 75 РП – 5 г, карантинен срок 21 дни, децис 2,5 ЕК – 5 мл, карантинен срок 7 дни, Би 58 – 7 мл, карантинен срок 21 дни, хостаквик 50 ЕК – 10 мл, карантинен срок 3 дни,, карате 2,5 ЕК – 2 мл, карантинен срок 7 дни. Дозата е за 10 л вода.
Колорадски бръмбар – напада цветовете и завръзите.
Борба: Пръскане с препарати - Алфагард 10 ЕК - 10 мл/дка;Вазтак 10 ЕК - 10 мл/дка; Децис 2.5 ЕК - 20-30 мл/дка; Дует 530 ЕК 50 мл/дка; Калипсо 480 СК - 10 мл/дка; Моспилан 20 СП - 6 г/дка; Нуреле Дурсбан - 50 мл/дка;Суми Алфа 5 ЕК - 15 мл/дка; Фюри 10 ЕК - 10 мл/дка; Циперкал 100 ЕК - 25 мл/дка; Циперфос 530 ЕК - 50 мл/дка.
Болести при Goji berry
От болестите при годжи бери с икономическа важност са Брашнеста мана и фитофтора (Phytophthora). За да са по устойчиви на болести трябва да се отглеждат върху алкални,по-леки,пропускливи почви.Страдат на много тежки почви,особено когато се преполиват.
Брашнеста мана - напада листата и младите леторасти.
Борба: Пръскане с препарати - при откриване на първите петна с някои от препаратите: Байфидан 250 ЕК - 0,02%, Вектра 10 СК - 0,03 %, Куадрис 25 СК - 0,075%, Топаз 100 ЕК - 0,03%, Топсин М 70 ВП - 0.05%, Фоликур 250 ЕК - 0,05%, и други. При необходимост пръскането да се повтори след 10 – 14 дни.
Фитофтора (Phytophthora) – Гъбна болест. Борбата е трудна.Благоприятни условия за развитието и са температури от 12-13 °C до 25 -26 °C.При – 6 °C гъбата загива.
Борба: Пръсканията с Акробат МЦ-0,2% или Ридомил голд- 0,25 %, като обилно се облива кореновата шийка. На много тежки почви, да не се преполиват растенията.
Този текст е защитен с авторски права,при използването му посочете източника:(Овощен разсадник "ЕЛИТ"- www.razsadnik-elit.com )