Сортът Русенско без семе е получен от кръстосването на сортовете Болгар и Хибрид VI-4. Листът е средно голям, средно нарязан, петделен, дебел, гол. Опашният вряз е затворен. Дръжката на листа е средно дълга, гола, на места виненочервено оцветена.

Гроздът е средно голям до голям, коничен, полусбит. Дръжката му е дълга, средно дебела, жилава. Средната маса на един грозд е около 300 г.

Зърното е средно едро, овално, към върха слабо заострено. Кожицата е дебела, крехка, жълтозелена. Консистенцията е месеста. Вкусът е хармоничен, неутрален. Семената са недоразвити. Средната маса на едно зърно е около 3-3,5 г.

Сортът Русенско без семе се отнася към групата на средиозреещите сортове. Гроздето му узрява през първата половина на септември.

Лозите са силно растящи, с добра родовитост и добивност. Изисква резитба със смесени плодни звена - чепове с по 2 очи и плодни пръчки с по 12-14 очи или стрелки с по 5-7 очи. Средният добив от лоза при средностъблена формировка е 5-6 кг, а от декар - до 1500 кг. Подходящ е за асмовидно отглеждане.

Русенско без семе няма склонност към изресяване и милерандаж. Към подложките има добър афинитет, но най-подходяща подложка за него е Шасла X Берландиери 41Б. Развива се и плододава добре на по-плодородни и свежи почви и при напояване. Лозите не са устойчиви на мана и оидиум, но са с повишена устойчивост на ниски зимни температури.

По механичен състав на гроздето Русенско без семе е типичен безсеменен сорт. Процентът на зърната в грозда е висок. Кожиците заемат малка част от масата на зърната. Съдържанието на захари в гроздето при физиологична зрелост е средно 20,3%, а на титруеми киселини - 8 г/л. Гроздето практически е устойчиво па сиво гниене. Има добра транспортабилност. Може да се използва за консумация в прясно състояние, но основно се използва за производство на стафиди. Получените от него стафиди имат добър външен вид и вкусови качества. По външен вид на грозда и зърното Русенско без семе е аналог на класическия безсеменен сорт Бяло без семе, но с по-ранен срок на узряване и с по-добро плододаване при нашите условия. Този сорт грозде може да се отглежда при надморска височина до 400 м.

ВИЖТЕ ОЩЕ:

Торене на лозята

Резитба на лози, повредени от зимни студове

Опазването на лозите от болести и неприятели - важна предпоставка за добър добив