На международните зърнени пазари се наблюдават изключително динамични обрати и много високи ценови отклонения. Влияние оказват засилената спекулативна активност на борсите в Чикаго и Париж и климатичният фактор. 

Чудо за три дни ли бяха проверките за виртуалните стада?

До 12 юли цените на основните зърнени култури следваха низходяща ценова тенденция, тъй като се очакваха по-големи добиви от хлебно и фуражно зърно в основните страни производителки, анализират от Софийска стокова борса АД (ССБ).

При пшеницата поевтиняването в началото на юли се засили под натиска на очакванията за увеличено предлагане на зърно от черноморския регион. Прогнозните данни за производството на пшеница в Русия и Украйна, излъчени в началото на месеца, изглеждаха много оптимистично.

На 12 юли Департамента по земеделие на САЩ (USDA) публикува редовния си месечен доклад за състоянието на глобалния зърнен баланс през 2021/22 г. Актуализираните прогнозни данни за пшеницата обаче се разминаха с оценките на търговците и независимите експерти и предизвикаха рязка промяна в цените. 

В глобален план

Последните очаквания за световния зърнен баланс сочат влошаване на добива от пшеница в света през 2021/22 г. с 2,0 млн. тона в сравнение с юнските разчети – от 794,4 млн. тона до 792,4 млн. тона. На пръв поглед корекцията не е значима, тъй като дори в намален вид този обем на световното производство означава увеличение с 16,6 млн. тона спрямо година по-рано. 

САЩ

Изненадата идва от влошените прогнозни показатели на САЩ, втория по значимост доставчик на пшеница за световния пазар. В сравнение с данните отпреди един месец вече се прогнозира спад с 4,2 млн. тона – от 51,7 млн. тона до 47,5 млн. тона. Това е дори с 2,2 млн. тона по-малко от ожънатото през 2020 г., припомнят анализаторите.

Русия

Производството на пшеница в Русия се оценява на 85,0 млн. тона, което е надолу с едва 1% от миналия месец и лек спад от миналогодишния рекорд. Добивът се оценява на 2,93 тона/ха, което е с 2% по-малко от миналата година. Площите с пшеница се увеличават до рекордните 29,0 млн. ха.

Украйна

Производството на пшеница в Украйна за пазарната 2021/22 година се прогнозира на 30,0 млн. тона, което е нагоре с 18% спрямо миналата година и 2% спрямо прогнозата за миналия месец. Добивът се очаква да бъде рекордните 4,18 тона/ха, което е с 13% повече от миналата година и 2% от миналия месец. Реколтираната площ се оценява на 7,2 млн. ха, което е с 5% повече от миналата година.

Европейски съюз

Производството на пшеница в Европейския съюз-27 (ЕС) се изчислява на 138,2 млн. тона, което е 0,7 млн. тона повече от миналия месец и 12,3 млн. тона от миналата година. Засетите площи се оценяват на 23,9 млн. ха, което е с 4% повече от миналата година. Добивът се оценява на 5,78 тона/ха, което е с 6% повече от миналата година.