Пчеларите, изпълнили договорите си по Националната програма по пчеларство (НПП), могат да подават заявления за плащане в областните дирекции на ДФ „Земеделие“ до 15 август, включително, съобщиха от пресслужбата на ведомството.

Ясни са ресорите на новите зам.-министри в земеделското министерство  

Към момента от Фонда са изплатили 2 582 314 лева  финансова помощ по НПП за 2022 г. От 13 юни 2022 г., когато започна приемът на заявления за плащане по програмата, до момента са приети над 1700 заявления. За всяка от посочените в договора дейности от мерките на НПП може да бъде подадено отделно заявление за плащане.        

Кандидатите по Пчеларската програма трябва да са извършили одобрените им разходи в периода от 1 август 2021 година до 31 юли 2022 година. Важно изискване е кандидатът да има валидна регистрация като земеделски стопанин в регистъра на земеделските стопани на МЗХГ, да е подал актуална информация за пчелините и броя на пчелните семейства в регистъра на пчелините воден от БАБХ, да няма задължения към държавния бюджет и да не е осъждан.

Подадените заявления за плащане подлежат както на административни проверки, така и на проверки на място за изпълнението на дейностите по договора, подчертават от ДФЗ.