Европейската комисия (ЕК) публикува своя доклад за изпълнението на националните програми за пчеларство, които всяка година се финансират с общо 33 млн. евро субсидии от бюджета на ЕС.

Пчелари: Медът трябва да се изкупува поне на 5,50 лв./кг

Делът на България от общата подкрепа е едва 3,43%, тъй като субсидията се изчислява на брой пчелни семейства, става ясно от документа, който е от 17 страници. За сравнение най-високи дялове от помощта получават Испания (16%), Франция (11%) и Румъния (10%).

Механизмът, описан от ЕК, е следният: „По броя на пчелните кошери във всяка държава членка, изчислен като процентен дял от общия брой пчелни кошери в ЕС, се определя теоретичният максимален процентен дял от бюджета, на който всяка държава членка има право. В случай че прогнозираните разходи от дадена държава членка са по-малко от максималния бюджет, на който държавата има право, непоисканата от тази държава членка сума се преразпределя между останалите държави.“

Отчитането на броя на кошерите в различните страни става по два начина. 18 от 28-те държави членки на ЕС са предпочели да докладват данните от реалната регистрация на пчелните семейства, а други 10 използват за целта статистически методи. България е във втората група.

По време на консултативни срещи и в декларации на пчеларски сдружения у нас стопаните настояват за осигуряване на субсидии за всяко пчелно семейство, като е възможно това да стане и под формата на заплащане от обществото за услугата „Опрашване".

Докладът анализира начина, по който различните държави членки прилагат мерки за подпомагане на пчеларите в рамките на Общата селскостопанска политика (ОСП) в периода 2013-2015 г. Документът носи дата 7 декември 2016 г., но Комисията го оповести през тази седмица.

Както Агри.БГ писа, в близките дни предстои отваряне на прием на заявления за подпомагане по Националната програма по пчеларство.

Нейният бюджет за 2020 г. е в размер на 6 399 405 лева, съобщи аграрното министерство. Половината от средствата са от ЕС, а другата половина - от българската хазна.

       Разпределение на финансовата подкрепа от ЕС за пчеларството - 2015 г.

Авторите на евродоклада отбелязват, че броят на пчелните семейства непрекъснато нараства в Европейския съюз, но техните стопани намаляват. През тригодишния период страните членки отчитат общо 15,7 млн. кошера или с 12% повече в сравнение с предишните три години 2011-2013 г.

Експертите отчитат промени в структурата на сектор „Пчеларство“. Забелязва се ясна тенденция броят на пчеларите е намалял с 4%. Малките пчелари обаче остават норма в ЕС, като около 96% от тях управляват по-малко от 150 кошера. 

ЕС подкрепя отглеждането на пчелите чрез национални програми за пчеларство, насочени към подобряване на общите условия за производство и търговия с мед и пчеларски продукти в ЕС. В това число са и мерките за подобряване на здравето на пчелите и техническата помощ на пчеларите.

Подкрепата за сектор „Пчеларство“ е доразвита в рамките на реформата на ОСП преди шест години. Тогава са включени нови мерки, които се прилагат през сегашния програмен период. Част от тях са насочени към здравето на пчелите, наблюдението на пазара и качеството на пчелните продукти.

Силният внос на пчелен мед от Китай на дъмпингови цени и с по-ниско качество от европейския е отбелязан в доклада като сериозен проблем в сектора.

От ЕК коментират, че толкова изчерпателен доклад за ситуацията в сектора се публикува за първи път. Следващият такъв документ се очаква да бъде изготвен след три години.