Земеделското министерство обяви поредица от мерки срещу отравянията на пчели и за подпомагане на пчеларите. 

Пчелари: Медът трябва да се изкупува поне на 5,50 лв./кг

Мерките бяха публикувани късно вчера, само минута преди началото на пчеларския протест пред сградата на ведомството, организиран от варненското Сдружение „Български Свободни Пчелари“.

Както Агри.БГ писа, тридесетина стопани се събраха след края на работния ден в понеделник пред земеделското министерство. Те поискаха спиране на пръсканията с конвенционални химикали, по-широко въвеждане в употреба на биопестицидите и създаване на самостоятелна дирекция „Пчеларство“, която да работи като Пчеларски борд и да носи отговорност за състоянието на сектора. 

Какви мерки обяви министерството?

- Изграждане на електронна оповестителна система за провеждането на растителнозащитни мероприятия.

- От 15 март 2020 г. ще стартират дежурства на инспектори от областните дирекции по безопасност на храните (ОДБХ), включително и в почивните дни, които ще са на разположение при сигнали за нерегламентирани третирания с препарати за растителна защита.

- Залесяване на над 20 хил. дка с медоносна растителност през следващата година за подобряване на пчелната паша.

В близките дни предстои отваряне на прием на заявления за подпомагане по Националната програма по пчеларство. Нейният бюджет за 2020 г. е в размер на 6 399 405 лева. 

Вчера, 11 ноември, изтече срокът за обществено обсъждане на проекта на Наредба за прилагане на новата тригодишна Национална програма по пчеларство 2020-2022 г. След отразяване на постъпилите бележки, тя ще бъде публикувана в Държавен вестник. Веднага след това ще бъде отворен приемът.

Бюджетът по програмата за тригодишния периода 2020-2022 г. е с 35 % по-голям от този за предходния период - общо 19 199 412 лева. Към момента са изплатени 3 677 335 лева за 2019 г., което е 77% от определения годишен бюджет.

Наредбата поставя акцент върху подпомагането на пчеларските сдружения и организации на производители на пчелен мед и пчелни продукти. Целта е да се преодолее раздробеността и съществуващото разединение в сектора. 

Министерството: „Тези неправителствени организации ще бъдат ползватели на помощта. По-голямата част от мерките и дейностите в нея са свързани с обучение на пчелари за прилагане на добри практики при отглеждане на пчелните семейства." 

Тя има за цел да промотира произведените пчелни продукти, достигайки директно до крайния потребител чрез организиране на базари. 

Те ще могат да кандидатстват и за доказване на резистентност към причинителя на заболяването вароатоза, което нанася най-големи щети в сектора. 

За първи път в проектонаредбата е предвидено финансиране за изследване на разпространението на нозематозата, както и за наличие на остатъчни количества пестициди в хранителните запаси на пчелните семейства.

Министерството припомни и мерките за подкрепа на пчеларите през тази година. 

На три пъти за земеделските стопани, отглеждащи пчели, беше предоставена държавна помощ de minimis, като осигурените финансови средства са в размер на 8,6 млн. лв.

По две от подпомаганията, право да получат финансова помощ имаха всички регистрирани земеделските стопани, притежаващи 20 и повече пчелни семейства, реализирали на пазара качествен пчелен мед. 

Общият размер на подпомагане за едно пчелно семейство беше 13,47 лв.  За първи път беше отпусната финансова помощ от 118 лв. за компенсиране на разходи при подмор на пчелни семейства вследствие на нерегламентирани растителнозащитни мероприятия. 

Министерството създаде и Консултативен съвет по пчеларство, в който участват представители на всички регистрирани неправителствени организации в сектора. 

За ограничаване отравянията на пчелните семейства се предприе и промяна на Наредба №13 от 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, като е създадена работна група. 

Министерството на земеделието, храните и горите предприе засилени мерки за контрол по повод въведена ограничена употреба на неоникотиноиди. Беше облекчена и регистрацията на биопестициди и щадящи пчелите продукти за растителна защита.

С цел по-добрата информираност на земеделските стопани на интернет страницата на БАБХ са публикувани Регистър на издадените разрешения за прилагане на продукти за растителна защита чрез въздушно пръскане и Списък на разрешените за употреба инсектициди, като тези опасни за пчелите са със знак SPe8.