Климатът в Европа се променя и това поставя фермерите пред още едно предизвикателство - солта. Нивото на морското равнище се покачва, солената вода навлиза на сушата и това кара много производители в крайбрежните райони да преосмислят начините, по които произвеждат. Един от тях е да се адаптират към т.нар. солено земеделие, пише The Parliament Magazine.  

Саудитска Арамия създава изкуствен климат, за да отглежда храна в Неом

В страни като Унгария и Гърция по-солените почви са нещо обичайно. Там топлият и по-сух климат прави естествено натриевите или сухите почви по-солени. В Испания пък неправилното напояване причинява натрупване на изсушаващи почвата минерали. 

В Северна Италия периодичните засушавания са пресушили река По толкова силно, че морската вода е започнала да се просмуква в източниците на сладка вода, които са от решаващо значение за фермерите. А по бреговете на Средиземно море и Северно море покачващото се морско ниво изтласква морската вода навътре в сушата. 

По-сухите зими в съчетание с все по-чести летни суши водят до загрубяване на големи участъци земя. Тя става безплотна, тъй като в нея се натрупват сол и минерали. Резултатът е, че на фермерите им става все по-трудно да произвеждат храна. 

Според Йерун Де Вагемакер, старши изследовател във Фламандския изследователски институт за земеделие, рибарство и храни (ILVO) в Белгия, соленото земеделие може да е решение в различни сценарии.

Повече от 833 милиона хектара почва по света са засегнати от засоляване. Всяка година това число нараства с допълнителни 1,5 милиона хектара, сочи доклад от 2021 г. на Организацията на ООН за прехрана и земеделие. 

Нарастващото засоляване, което сериозно засяга растежа на културите, като възпрепятства способността им да поемат и задържат вода и изчерпва почвата от важни хранителни вещества за растенията, означава, че около 1,5 милиарда души по света вече са изправени пред значителни предизвикателства при отглеждането на храна, научаваме още от доклада. 

Въпреки че много политики и стратегии на ЕС споменават засоляването на земеделска земя и нахлуването на морска вода като основен проблем, изследователят Кате Негац казва, че ЕС все още няма „единна интегрирана политика за солено земеделие“, дори когато ресурсите на сладка вода продължават да намаляват.

Надеждите на експертите лежат върху успешни практики в различни части на света. Там земите, деградирали от сол, често се изоставят, но чрез възприемане на солено земеделие, голяма част от тях може да бъде възстановена и върната в производство. Докато редица европейски страна инвестират пари в управлението на водните ресурси, например Испания, Италия, Франция и Португалия, има съмнения, че това решение ще бъде от полза за всички фермери. Опасенията са, че резервоарите ще бъдат в услуга на интензивните земеделски стопанства. 

Междувременно соленото земеделие е в ход в няколко страни с исторически по-сух климат, като Бангладеш, Пакистан, Египет и Мароко, които биха могли да предложат уроци по солено земеделие на Европа. 

За фермерите в Обединеното кралство соленото земеделие може да бъде по-евтина алтернатива от изграждането и поддържането на все по-високи диги, докато за фермерите в скандинавските страни, като Норвегия, то може да осигури решение за бурни вълни, които връхлитат крайбрежните райони през пролетта, обливане на прясно напъпили култури с абразивна морска вода. Той може също така да предложи алтернатива на сушите или наводненията в Средиземно море, където опустиняването и покачването на морското равнище са основни проблеми.

За жителите на Фризийските острови покачването на морското равнище е отдавна очаквано. Засоляването и покачващите се приливи и отливи карат земята на островите да потъва. Тя става все по-солена и подобна на блато. Това е една от причините Нидерландия да налива значителни ресурси в соленото земеделие. Властите на няколко нива на управление подкрепят набор от изследователски инициативи и експериментални земеделски парцели, целящи да открият устойчиви на сол разновидности на важни култури като лук или картофи.ВИЖТЕ ОЩЕ:

Заради климатичните промени - сортове, устойчиви на солени почви

Как се отглеждат сини сливи в Крайморска Добруджа?