На холандския остров Тесъл на солени почви се провеждат изпитания на хербициди и сортове различни култури. Целта е да се развие тяхната устойчивост към засоляването на почвите, както и да се проучи възможността за поливане със солена вода, информира, propozitsiya.com, позовавайки се на Salt Farm Foundation – фондацията, която реализира проекта.

Особености при отглеждане на дини без семки

Както разказват нейни представители, към изследванията са били побутнати от глобалния проблем със засоляването на почвите в цял свят – в момента те вече са 20% или 1 млрд. хектара. Загубите за селското стопанство от този факт възлизат годишно на 2,7 млрд. долара.

Тенденцията е към ориентиране на земеделието към условия на по-солени почви и използване на солена вода. Съответно се търсят хибриди и сортове, които са по-устойчиви към тях.

В момента изпитания се водят на 7 различни участъка с различно ниво солена вода. За 3 години са тествани около 800 сорта и хибриди на 50 култури, в частност пшеница, слънчоглед, царевица, картофи, зеле, ягоди, моркови, цветя и др. Само при картофите са изследвани около 300 сорта.

Основният критерий в изследването е установяването на максималната соленост, при която сортът или хибридът може напълно да реализира своя потенциал за реколта. Учените целят да разберат кога солеността започва да отслабва продуктивността на културите.

Многочислените тестове показват, че при сорт картофи рязък спад на реколтата се наблюдава при показател 7,4 – средно този показател е 1,7. Хибрид на морков издържа на засоляване до 7. Като резултат учените успяват да постигнат добив на картофи от 28 т/ха на поле със солена почва.

Опитите на холандците имат за цел да установят и дали солена вода може да се използва за капково напояване. Те показват, че ако фермерите не искат да губят реколта заради сухо време, препоръчително е да се използва солена вода. Преди използването й за поливане обаче, трябва да се проверят ред детайли – например дренаж, отмиване и т.н.