През следващите месеци може да се очаква цените на пшеницата в страната да продължат да се движат на сравнително високи нива. Това се посочва в юлския ситуационно-перспективен анализ на есенниците на земеделското министерство.

Чудо за три дни ли бяха проверките за виртуалните стада?

Производството на пшеница от реколта 2021 се прогнозира да бъде 5,7 – 5,8 млн. тона, докато миналата година падна до 4,7 млн. тона. Засега средният добив се определя на около 483 кг/дка, или с 23% повече от 2020 г.

Въпреки че се очаква добро производство обаче, изкупните цени на пшеницата в страната ще останат под влияние на международните котировки. Според международни анализатори глобалното потребление на зърнени култури ще продължава да нараства и през 2021/22. Това ще попречи на по-осезаемо понижение на цените въпреки прогнозите за високо световно производство.

По данни на Департамента по земеделие на САЩ (USDA) от месец юли за 2021/22 пазарна година пшеницата в глобален план ще достигне рекордните 792,4 млн. тона, или с 2,1% повече спрямо предходната година. Увеличение се предвижда в ЕС (с 9,7%, до 138,2 млн. тона), Китай (с 1,3%, до 136 млн. тона), Украйна (с 18%, до 30 млн. тона) и Аржентина (с 16,3%, до 20,5 млн. тона), а намаление – в САЩ (с 4,4%, до 47,5 млн. тона), Канада (с 10,5%, до 31,5 млн. тона), Австралия (с 13,6%, до 28,5 млн. тона) и Русия (с 0,4%, до 85 млн. тона). 

МЗХГ: Площите за реколтиране със зърнената култура у нас са 1 197 хил. ха, или с 0,2% повече в сравнение с година по-рано. 

Като цяло, изкупните цени на пшеницата в България се движат над нивата отпреди една година, като влияние оказват както по-ниското предлагане в страната, така и тенденциите в световен мащаб.

От юли 2020 г. до март 2021 г. се наблюдаваше постепенно поскъпване. През следващите три месеца имаше известна корекция на цените надолу заради благоприятните прогнози за новата реколта у нас и по света. 

Средната изкупна цена на хлебната пшеница за месец юни 2021 г. е 393 лв./тон, а тази на фуражната – 380 лв./тон. Макар и под високите нива, достигнати през март 2021 г., цените остават съществено над отчетените година по-рано – съответно с 15,9% и 17,6%.