След пика през месец юли цените на говеждото и телешкото месо тръгнаха надолу, като през месец ноември падат до 6,20 лв. за килограм кланично тегло. На годишна база обаче има увеличение, което към септември възлиза на 43%. 

Гласувайте: Какви ренти се изплащат за стопанската 2021/22 година?

Освен растящите разходи, годишното повишение отразява и ускореното конвергиране на вътрешните с европейските цени, посочват от Центъра за икономически изследвания в селското стопанство (CAPA) в своя месечен бюлетин.

По-голямата издръжка на производство обаче ще доведе до свиване на поголовието от месодайни крави. За 2022 г. се очаква то да намалее до 129 хил. глави, главно от неспециализирани месни стада.

Ниската конкурентоспособност, слабата ефективност и липсата на добавена стойност дават основание да се предвижда производството на говеждо и телешко месо да спадне до около 16 хил. тона към 2025 г., а на овче и агнешко – до 10 хил. тона.

Увеличението на годишна база към септември при цените на свинското месо е с 20%, а при цените на пилешкото месо – с 43%. Цената на тон кланично тегло на пилешкото месо се задържа устойчиво над тази на свинското месо. Причините за това са силното търсене, намаленото предлагане на европейския пазар заради птичия грип и смущенията във веригата на доставки.

В резултат на по-високата степен на концентрация при производителите на свинско и пилешко месо, сериозните инвестиции и подобрената генетика, се очаква производството през следващите години да нараства. Предвижда се към 2025 г. производството на свинско месо да достигне 87 хил. тона, а на пилешко – 112 хил. тона.

Средните прогнозни цени за 2022-2025 г. ще са по-високи от тези за периода 2017-2021 г. съответно с 63% при говеждото и телешкото месо, с 50% при пилешкото, с 31% при овчето и агнешкото и с 24% при свинското месо.

Според прогнозата на анализаторите от FAPRI към Университета в Мисури цените на говеждото и телешкото, свинското и пилешкото месо през периода 2022-2027 г. ще останат по-високи от отчетените през 2015-2021 г. Основна причина е намаляващото поголовие в резултат на растящите разходи. 

Предвид по-малкото млечни и месодайни животни в ЕС в средносрочен план може да се очаква покачване на цените на говеждото и телешкото месо. Спад на цените на фуражите предполага известно понижение на цените на свинското и пилешкото месо, очакват от CAPA.