На фона на многократно повишените разходи за отглеждане на животните, съвсем логично е стопани да се надяват на поскъпване на реализираното месо. Какви цени се очакват за обезкостено месо на дребно, коментират членове на групата „Месодайно говедовъдство“.

Ще се финансира отглеждането на качествени мъжки разплодници

Ако през 2021 г. животновъд е продавал обезкостеното месо за 14 лв./кг, а месото с кокал за 10 лв./кг, тази година цените едва ли ще мръднат много нагоре. Дори фуражите да са двойно по-скъпи, заплатите на потребителите не са двойни. Да не забравяме и правилото, че търсенето определя цената.

„Цената на една стока се определя от направените разходи и положен труд. При нас, животновъдите, всичко се е объркало. Иде зима, на загуба ще ги продадем. Ако ли не, недохранването ги убива. След някоя година ще е лукс да се намери нашенско месо“, песимист е член на групата.

Негов колега също дава своето виждане по въпроса. Той прави следните сметки за теле до 15-месечна възраст:

•    500 кг × 6 лв. за живо тегло = 3000 лв. + 300 лв. за придобиване на месото = 3300 лв.
•    3300 лв. ÷ 190 кг за чисто месо, без мазнини и сухожилия = 17,20 лв. до 18,00 лв., като главата и карантията остават бонус за собственика.

За коментиралите темата нормалната цена за килограм обезкостено месо варира в диапазона от 15 лв. до 18 лв. Други дават конкретни цени по райони – 18 лв. в Койнаре, 14 лв. в Карлово, 13 лв. за телешко и 11 лв. за кравешко в Камено до Бургас. Освен това кланиците масово купуват на 4,50 лв./кг, тъй като пазарът е залят от животни.

Междувременно Министерството на земеделието подхвана нова инициатива да публикува информационно табло за говеждото месо, като данните са актуални към 2 ноември 2022 г. Те показват, че изкупната цена на угоени телета е 4,12 лв./кг, телешко месо с кост на едро –  11,94 лв./кг, и телешко месо с кост на дребно – 10,89 лв./кг. От САПИ уточняват обаче, че изкупните цени са без ДДС, а цените на едро и на дребно – с ДДС.

Според среднопретеглените седмични цени на класифицирано месо от говеда към края на октомври България е на 14 място в ЕС с под 350 евро/100 кг.

Вижте още как се променят месечните цени на едро на фуражни смески, производството на месо от едър рогат добитък и на говеждо месо в кланиците, както и основни дестинации на износа на говеждо месо от България.