Дори и най-добрата реколта не би могла да ви гарантира най-добри икономически резултати, ако не анализирате и отговорите на въпросите, които касаят и входа и изхода на стопанството ви. Така доц. д-р Мария Пенева от Университета за национално и световно стопанство започва лекцията си в семинара „Методи и подходи за ефективна реализация на земеделската продукция произведена в малки и средни земеделски стопанства“, организиран от Национална служба за съвети в земеделието (НССЗ).

Данните говорят: Лидер по произведени плодове е Югоизточният район

Във видеото от него ще се запознаетe с иновативни подходи за реализация на произведената земеделска продукция и ще получите полезна информация как да увеличите доходите си, ако разполагате или възнамерявате да създадете малко или средно земеделско стопанство. Лекторът изнася и подробни данни от проучвания на потребителското поведение у нас, които могат да са ви полезни за вашата пазарна ориентация.

В основата на маркетинговите решения за реализация на продукцията стоят т.нар. К-въпроси: какво, колко, на кого, къде, кога, как, от кого, по каква причина – подчертава доц. Пенева.

Основни теми на информационния семинар са: 
  • Пазарни проучвания и пазарни решения при реализацията на селскостопанската продукция; Основни начини и канали за реализация на продукцията;
  • Директни продажби на селскостопанска продукция;
  • Електронна търговия; 
  • Сдружения и организации на фермерите и фермерски пазари;
  • Политика на качеството на селскостопанската продукция. 

В края на лекцията има и дискусионна част с въпроси от участници. Вижте повече във видеото.