Сушата в Добруджа е на път да съсипе реколтата от пшеница не само заради изсъхването на посевите. Пожълтелите и превърнати в слама растения стават причина за избухване на пожари.

Реколта 2020: Фермерите започнаха да обезопасяват стопанствата си

Поредното доказателство е сериозният инцидент в добричкото село Лозенец. Пожарът пламва в пшеничен масив от 500 дка в землището на селото през почивните дни. До пристигането на огнеборците пламъците са унищожили 20 дка от посевите, а останалите 480 дка са спасени, съобщиха от Противопожарната служба. Все още не е изяснена причината за инцидента, който можеше да нанесе сериозни щети.

До 31 октомври тече определеният от община Добрич пожароопасен сезон.

До тогава се въвежда денонощно дежурство и непрекъснато наблюдение на земеделските и горски масиви.

Забранено е паленето на открит огън, а горимите материали и отпадъци трябва да се изхвърлят само на определените за целта места. Собствениците, наемателите и ползвателите на земи и горски насаждения трябва да организират и поддържат постоянна готовност на персонала и техниката си, за да може да се реагира в случай на пожар.

ВиК, Държавно горско стопанство и ръководителите на обектите, разположени на територията на община Добрич трябва да проверят състоянието на противопожарните хидранти и депа, като вземат мерки за възстановяването  и поддържането им, се казва в заповед на кмета Йордан Йорданов.

Пожарната служба ще спира от експлоатация машини и съоръжения, които не отговарят на изискванията за пожарна безопасност или създават опасност за възникване на инциденти. През целия пожароопасен сезон е забранено изгарянето на стърнищата и други растителни остатъци в земеделските земи, се казва още в заповедта. 

Въпреки че на много места посевите с пшеница са на път да пропаднат, когато започне същинската жътва, земеделците трябва да уведомят съответната районна служба.

Най-големите проблеми стават при разжънване, когато техниката за първи път влиза в житните масиви, предупреждават огнеборците.

От ОД „Земеделие” пускат уведомления кога настъпва восъчна зрялост на пшеницата. Тогава трябва да започне разораването на противопожарните ивици в нивите и разжънването на посевите.

В момента земеделските стопани са в очакване на Консултативен съвет по зърното, на който да се обсъди размерът на поразените от сушата пшенични площи и съответните мерки. Общо 1 млн.245 хил.дка с пшеница бяха заложени през есента на 2019 г. Комисии проверяват в момента посевите, за които са подадени заявления за пропадане.