Когато говорим за Украйна, трябва да имаме предвид, че страната стана един от двата основни износителя към ЕС. Другият гигант е Китай. След войната в Украйна видяхме много ясно как нивото на вноса на мед оттам се повиши. Цената също се повиши. Това коментира за Агри.БГ Станислав Яс от Централния съюз на земеделските производители във Финландия (MTK). Фермерът взе участие в пресконференция на Copa-Cogeca за меда. 

Сигнали: Мед от Украйна навлиза у нас

Неговите думи се потвърждават и от доклад на Европейската комисия (ЕК), съставен след мащабна акция, носеща името “From the hives” ("От Кошерите"), проведена през 2021 и 2022 г.

Това, което става ясно от документа е, че пазарът на мед в ЕС расте. По данни на Euromonitor, той е нараснал от 2,0 млрд. евро през 2019 г. до 2,2 млрд. евро през 2020 г., стигащи до 2,3 млрд. евро през 2021 г.

С годишно производство от 218 000 тона, ЕС е вторият по големина производител в света (след Китай), като един доста голям дял се отрежда именно на Украйна. 

В същото време ЕС е и вторият в света вносител на мед, след САЩ. Осем страни представляват повече от 90% от целия внос на ЕС. Това са Украйна, Китай, Мексико, Аржентина, Куба, Бразилия, Уругвай и Турция. А основните държави членки, които са вносители на мед са Германия, Полша, Белгия и Испания. 


По думите на Станислав Яс в последните години са се появили и различни проби на мед от Украйна със съмнителен характер. Те обаче остават далеч по-малко спрямо тези от Китай и Турция, например.

Това твърдение отново се потвърждава от доклада на ЕК.

Легенда:
C - Установено е, че пробата съответства на разпоредбите на Директивата на ЕС за меда 2001/110/EC
S - Съмнителна проба за несъответствие с разпоредбите на Директивата на ЕС за меда 2001/110/EC

Безспорно е, че Европа въпреки голямото производство на мед, не може да задоволи напълно нуждата си от този продукт.

“Украйна е страна, която има право да произвежда мед, така както и ние имаме това право. А и Европа все още има нужда от 40% внос, за да покрие нужната консумация за населението. 

Когато пък говорим за мерки за подкрепа и субсидии, свързани с украинския внос на мед -  това, което знам е, че в някои страни-членки на Европа ще се активира специфична помощ, насочена само и единствено към пчеларите. Тук мога да дам за пример Унгария или сектор биологично пчеларство в Гърция. Но подобни решения винаги са зависели само и единствено от страните-членки на ЕС.

Иначе ние от Copa-Cogeca също има позиция по темата. Изчакайте малко и ще видите какви ще бъдат нашите действия. Тази година ще си говорим много за меда и нашите действия в тази посока”, заключи Станислав Яс.