При мащабна проверка на 16 държави членки на Европейския съюз (ЕС), сред които и България, са открити различни нарушения на директивата за меда. 

Гласувайте: Виждате ли смисъл във фермерските протести в момента?

Това става ясно от акция на Комисията, носеща името “From the hives” ("От Кошерите"), проведена през 2021 и 2022 г. Резултатите от нея са описани в доклад.

От данните става ясно, от 320 взети проби мед, внесени от 20 държави, се установяват възможни измами при 147 проби или в 46% от случаите, съобщава Съвместният изследователски център.

Според европейската директива за меда в него не могат да се добавят хранителни съставки, включително хранителни добавки.

Сигнали: Мед от Украйна навлиза у нас


Какво показват проверките в България?

В България са били взети проби от осем фирми, като при трима се предполагат измами или съучастие в измама, става ясно от доклада на Комисията.

 

Записаните коментари на Комисията по доклада от България сочат следното:
• По един случай са извършени проверки заедно с ОЛАФ, българската дирекция „Защита на финансовите интереси на Европейския съюз"(АФКОС), полицията и Агенция Митници.
• Разследванията разкриват доказателства за добавка на захарни сиропи към мед, на лошо практики за обработка на мед и търговия със захарни сиропи като промишлен мед.


Става ясно и че дейността на един от операторите е била частично спряна, а заведение, което не е било регистрирано, е било глобено, съобщава Еврокомисията.


Други данни

" Най-големият абсолютен брой съмнителни пратки са с произход от Китай (74%), въпреки че мед с произход от Турция има най-висок относителен дял на съмнителни проби (93%). Медът, внесен от Обединеното кралство, има още по-висок процент на съмнение (100%), вероятно резултат от мед, произведен в други страни и допълнително смесен в Обединеното кралство преди реекспорта му в ЕС", съобщава здравната дирекция на Европейската комисия.

ОЛАФ пък съобщава, че 133 предприятия (70 вносители и 63 износители) са участвали в пратки мед, за които се подозира, че са подправени. От тях до момента са разследвани 44 оператора, а седем са санкционирани.

Комисията установява, че процентът на фалшифициран мед при последната координирана акция "е значително по-висок от този, получен през 2015-17 г.", когато отклонения от стандарта за качество са намерени в 14% от пробите.

Основни видове измами
 

Анализът обощава общо четири основни видове измами:
- използване на захарни сиропи за фалшификация на меда и понижаване на цената му, както в страни извън ЕС, така и на територията на ЕС
- извършване на анализ в акредитирани лаборатории за адаптиране на смеси от мед/захар, за да се избегне възможно откриване от клиенти и официални органи преди операции по внос
- използване на добавки и оцветители за подправяне на истинския ботанически източник на мед
- маскиране на истинския географски произход на меда чрез подправяне на информация за проследимост и чрез премахване на цветен прашец.