По традиция новата стопанска година започва на 1 октомври. Въпреки че ДФЗ още не са публикували индикативния график за директните плащания за Кампания 2022, да се надяваме, че няма да има изненади. Все пак новият изпълнителен директор на Фонда – Георги Тахов, обеща, че няма да допусне забавяне.

Явор Гечев: Ще има доплащане по украинската помощ

Обикновено плащанията започват с първия транш по Схемата за преходна национална помощ за говеда и биволи, необвързана с производството (ПНДЖ 1) и Схемата за преходна национална помощ за овце-майки и кози-майки, обвързана с производството (ПНДЖ 3).

И тъй като поне индикативната годишна работна програма за предстоящите приеми по ПРСР вече е публикувана на сайта на Министерството на земеделието, ще споменем планираното за октомври отваряне на подмерки 6.1 за млади фермери, 6.4 за неземеделски дейности и 16.4 за къси вериги. Но тъй като няма нищо официално, няма да можем да ви дадем повече подробности.

Доказване на реализация

От 5 до 31 октомври фермерите, кандидатствали по схемите за обвързана подкрепа за животни за Кампания 2022 г., доказват произведената и реализирана от тях продукция. Реализацията на млякото и млечните продукти се доказва за периода от 1 октомври 2021 г. до 30 септември 2022 г. 

Пререгистрация за новата стопанска година

С началото на месеца започна пререгистрацията на земеделски стопани за стопанската 2022/23 г. Производителите или упълномощени от тях лица представят актуална информация за дейността си чрез попълване на анкетна карта с анкетни формуляри. Крайният срок е обвързан с последната дата за подаване на заявленията за Кампания 2023. Регистрация на нови земеделски производители се прави през цялата година.

Деклариране на произведеното зърно

До 30 ноември всеки производител, който отглежда над 5 дка зърнени култури, трябва да декларира произведеното количество слънчоглед, царевица, соя и оризова арпа. Срокът за подаване на декларация за добивите от обикновена пшеница, твърда пшеница, ечемик, ръж, овес, тритикале и рапица, изтече на 30 септември.

Инвентаризация на животните

До 20 октомври продължава инвентаризацията в животновъдните обекти, която е част от задълженията на стопаните съгласно Закона за ветеринарномедицинската дейност. Те подават данните директно към БАБХ, а до края на месеца данните във ВетИС следва да са актуализирани.

Междинни култури

До 1 ноември е срокът за задържане на полето на междинни култури. Те се използват от земеделските стопани, кандидатстващи за директни плащания, за изпълнение на изискването за екологично насочени площи. 

Зимни пръскания

Традицията повелява през октомври ДФЗ да започне прием на заявления по схемата „Помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерки по Националната програма за контрол на вредителите по трайните насаждения през зимния период”. За сравнение миналата година приемът беше в периода от 11 до 29 октомври.

Плащания по Пчеларската програма

Отново през октомври ДФЗ обикновено изплаща финансовата подкрепа по Националната програма по пчеларство (НПП). Миналата година това се случи на 18 октомври, когато пчелари получиха общо 7,5 млн. лв. Заявления за плащане през 2022 г. се приемаха до 15 август.

Срокове за ползване на земи

До 10 октомври окончателните регистър и карта на ползването на земеделски земи се публикуват на интернет страницата на съответната Община и ОДЗ. Вижте кои са останалите срокове за стопанската 2021-2022 г. съгласно Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ). 

Помощ срещу доматения миниращ молец

До 14 октомври тече прием по схемата „Помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерки по „Национална програма от мерки за контрол на доматен миниращ молец“. Бюджетът на помощта за 2022 г. е 500 хил. лв. Документи се представят до 31 октомври, а изплащането е до 16 декември.