Изменението на климата, наред със загубата на местообитания и използването на пестициди, причинява срив на популациите от опрашващи насекоми, което застрашава производството на култури, които се използват от хората за храна. Според някои оценки темпът на спад е около 2% годишно или 45% през последните 40 години. В търсене на решение на проблема някои учени проучват потенциала на соларните ферми. Те могат да се използват не само за произвеждане на чиста енергия, но и като спасител на пчелите, пише CNet. 

Млад фермер за пчеларството: Захванеш ли се веднъж, няма връщане назад

Скорошни изследвания на учени от Националната лаборатория в Аргон, САЩ, установиха, че съзнателното проектиране на соларни ферми може да помогне за обръщане на тенденцията на намаляване на опрашващите насекоми. В Минесота две соларнии площадки, покрай които са засадени местни растения, са утроили популациите им само за четири години.

Резултатите „ни казват, че това е постижимо и можете да видите доста бързи резултати в соларните обекти в рамките на около четири години“, каза Лий Уолстън, еколог в Националната лаборатория в Аргон и автор на публикуваното изследване.

Проблемът с опрашващите насекоми, сред които са и пчелите, се задълбочава през последните години. Факторите са много - изменение на климата, пестициди, превръщане на местообитания в пътища, паркинги и застроена площ, както и инвазивни видове. Тъй като климатът се променя до голяма степен вследствие на емисиите от изгарянето на изкопаеми горива, растенията, на които някои насекоми разчитат, може да цъфтят твърде рано или да изместят обхвата си в търсене на по-ниски температури, оставяйки насекомите без източник на храна и растението без опрашител.

Около един на всеки 10 вида пчели и пеперуди в Европа са застрашени от изчезване, според Европейския съюз. Броят на земните пчели в САЩ е намалял с 50% от 1974 г. , според Службата за риба и дива природа на САЩ. Дори в някои сравнително необезпокоявани гори учените от Службата по горите на САЩ са установили, че броят на пчелите и пеперудите е намалял с 60% за 15 години.

Как соларните ферми могат да помогнат на опрашващите насекоми?

Двете соларни инсталации, които учените от Аргон са изследвали, преди това са били обработваеми земеделски земи. С новата поява на растения опрашващите насекоми са се завърнали, тъй като соларният парк вече осигурява местообитание и храна. По време на проучването както броят, така и типът на цъфтящите растения и насекомите са се увеличили, като някои видове са се увеличили повече от три пъти. В края на четирите години в соларните инсталации вече е имало 20 пъти повече местни пчели.

Според учените засаждането на растения около соларните панели може да направи самите панели по-продуктивни. Растителността създава по-хладен микроклимат около тях в сравнение с голата земя или настилката. Соларните панели са по-ефективни, когато са хладни. Само с минимални изисквания за поддръжка – косене и ограничено използване на хербициди – моделът соларна енергия енергия с местни растения може да бъде един от начините за стимулиране на биоразнообразието. Вижте още:

Търсят кой е причинил опожаряването на 20 кошера в Монтанско

Кошерът на Лоренцо Лангстрот, който тласна пчеларството напред

Български пчеларски кооператив стъпва на френския пазар