CAP4US

Крайната дата за подаване на заявления за подпомагане по директните плащания в Кампания 2024 е 24 юни. Срокът е един и няма да се прилагат намаления и санкции за закъсняло подаване на заявления. Това е един от важните моменти в тазгодишната кампания, с който земеделските стопани ще трябва да се съобразят, обясни експертът от Дирекция Директни плащания в Министерството на земеделието Преслав Петков пред фермери във Велико Търново.

Призив от МЗХ за Кампания 2024: Чертайте през службите по земеделие

Над 120 земеделски стопани от областите Габрово и Велико Търново се включиха в информационната среща за новостите в директните плащания със зам.-министър Таня Георгиева и експерти на агроминистерството. 

“Помнете датата 24 юни 2024 г. - подадете ли заявление до тази дата, то е валидно!  Няма да се спази обичайната практика по подаване на заявленията в редовен срок, след което да има допълнителен срок за подаване на заявления със санкции. Срокът е един. Право на подпомагане ще има всеки земеделски стопанин, който е подал заявление до 24 юни!”, подчерта Петков.

Земеделците и администрацията са изправени пред поредната меко казано предизвикателна кампания по директните плащания 2024 г. Приемът на заявления започна от 22 април, като земеделските стопани към момента могат да очертават площите си, да заявяват животни и схеми за подпомагане само в Интегрираната система за администриране и контрол (ИСАК).

Към момента Системата за електронни услуги (СЕУ) на Фонд Земеделие не е достъпна за подаване на заявления. Преслав Петков обясни, че СЕУ се прецизира технически и ще бъде отворена след официалното обнародване на Наредба № 3 от 2023 г. за условията и реда за прилагане на интервенциите под формата на директни плащания и Наредба № 4 от 2023 г. за условията и реда за подаване на заявления за подпомагане по интервенции за подпомагане на площ и за животни. Двата нормативни акта са на обществено обсъждане до 20 май.

Миглена Петрова от фирма „Елви“ в габровското село Велковци постави въпроса за невъзможността да се чертае в СЕУ: 


“Нито земеделските масиви ще бъдат промени по някакъв начин, нито нашите култури ще се променят. Не виждам за има такова забавяне и не можем да си очертаем площите. И в последствие, когато обработката и всички необходими слоеве бъдат пуснати, да можем да си направим проверките и да си подадем заявленията? Ние можем да очертаем парцелите си по обработка. В момента губим ценно време.”
 


Зам.-министър Таня Георгиева обясни:
 

“Администрация и земеделски стопани са поставени в правна ситуация, която не може да се спести: Ние чакаме обнародване в Официалния вестник на ЕС на Регламент, който да каже на държавите-членки как се променят тези стандарти ДЗЕС, за да може след това всичките държави членки с всичките си фермери да си заложат калкулаторите в информационните системи, които ползват. От една страна е трудно да посочим ден и час кога точно ще се случи всичко това. Предложени за обществено обсъждане до 20 май са промени в Наредба 3 и Наредба 4. В тях сме предложили един краен срок за приемане на заявления - 24 юни”.
 

В допълнение експертът Преслав Петков посочи: 


“Срокът 24 юни е обвързан с целия контрол, който извършва Разплащателната агенция. РА няма да извърши плащания към фермерите, ако те не са гарантирани. Тоест идеята на този срок е плащането да се получи във възможно най-кратки срокове без никакви забавяния. Ако изчакате да подадете заявления чрез СЕУ, ще имате около месец, което ще е достатъчен срок да си подадете заявлението”.
 

По време на срещата със земеделските стопани във Велико Търново Преслав Петков им обърна внимание на няколко момента:

“Преценете добре интервенциите, към които имате интерес. Това е важно, за да може, когато отидете да подадете вашето заявление, да знаете, че сте отбелязали всички интервенции, по които искате да кандидатствате.

В момента заявление може да се подава, но не може да бъде приключвано. Това ще се случи след като бъдат обнародвани наредбите”. В този смисъл експертът съветва с едно отиване до службата по земеделие да се попълни в максимална степен заявлението през ИСАК и при второто посещение (след обнародване на Наредбите) -  заявлението да се приключи.

“Следете си СЕУ-то и имайте предвид предупрежденията, които получавате от системата за мониторинг на площите. Когато излязат тези първи резултати, проверете всичко. И ако има нещо, което не ви допада, нанесете съответните корекции".

Когато бъдат установени несъответствия между декларираните данни в заявлението за подпомагане, свързани с условията за подпомагане по заявените интервенции, и данните, установени чрез административни проверки или от системата за мониторинг на площ, кандидатът за подпомагане получава информация чрез съобщение в СЕУ за несъответствията, установени до 30 септември. Тогава фермерът има възможност за корекция или оттегляне на заявлението си в частта, засегната от несъответствията, в срок до 10 октомври. На кандидата се предоставя възможност за подаване на възражение чрез СЕУ, с обосновки към него, в 14-дневен срок от получаване на съобщението.


"Опитът показва, че стопаните силно разчитат на Държавен фонд “Земеделие” от гледна точка на контрола. Но с оглед моментното адаптиране и актуализиране на процеса на контрол (вкл. Системата за мониторинг на площите), стопаните имат съществена роля за това да се направят съответните корекции (например констатации, които не отговарят на това, което е на терен)", каза екпертът по директни плащания. 


Представителите на Земеделското министерство съобщиха, че към средата на май в Кампания 2024 са подадени повече от 10 000 заявления за подпомагане.

Информационната кампания "ОСП работи за нас: По-зелени и умни!" се осъществява от Агригейт Медия и е съфинансирана от ЕС.

Следете темата и на cap4us.agri.bg  

CAP4US