20 май е Световният ден на пчелите, както и на всички любители на пчелите, защитници и пазители по света. Нека подкрепим пчелите с решения, които са в нашите ръце. Затова призовават от Европейската асоциация на професионалните пчелари, както и от Асоциацията за професионално пчеларство.

 

Пчелата е символ на здравето на околната среда. Допренесете за здравето на пчелите още сега.

Пчеларите а ЕС са изправени пред значително предизвикателство: нелоялна конкуренция от нарастващ внос на фалшив и много евтин мед, който е под производствените разходи от страни извън ЕС.

Всичко това, в комбинация и с другите проблеми, с които пчеларите се сблъскват, като неуспешни реколти поради изменението ма климата, липсата на пазари и други, дава своето отражение.

Като купувате мед от местен производител, вие подкрепяте вашите местни пчели и по този начин местното опрашване, като същевременно намалявате въглерадния отпечатък чрез по-къси транспортни разстояния. 

Четете внимателно етикета. когато купувате мед. Произходът на меда винаги е посочен, алармират европейските пчелари. 

Европейските пчелари настояваха за нов закон за етикетирането, така че всичко вече е описано на опаковката. А това от своя страна подпомага потребителите да вземат информирано решение.

Без пчели няма живот. Спасете вашите местни пчели, като подкрепите своите местни пчелари.

Как? Купувайте и се наслаждавайте на меда от вашия регион.