Европейската сметна палата (ЕСП) е външният одитор на Европейския съюз. ЕСП извършва одит и на Европейските фондове за развитие и на агенциите, децентрализираните органи и другите институции на ЕС. За 2014 г. ЕСП планира одит и последващи доклади в агросектора. Направление „Устойчив растеж: природни ресурси — пазари и преки помощи в земеделието“ Европейската сметна палата предвижда втората фаза на одита на сектора на виното.

 

Важни елементи от предстоящите проверки са включването на обвързана с производството помощ в схемата за единно плащане, както и икономиите, свързани с бюджета за развитие на селските райони. Сред предвидените за 2014 г. доклади на ЕСП е и „Интегриране на политиката за водите в ОСП“.

 

 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!