Имало слаб интерес към кандидатстването по екосхемите, констатират от Министерството на земеделието. Място за учудване май няма, след като още в началото на годината от бранша предупреждаваха, че точно там се крият много подводни камъни за кандидат-бенефициентите.

Разширява се допустимостта на постоянно затревените площи чрез пашуване

В писмо до земеделския министър Кирил Вътев животновъд дава свое обяснение на този така наречен „слаб интерес“:

„Ние използваме пасища, отговарящи напълно на условията за подпомагане по Екосхема за екстензивно поддържане на постоянно затревените площи (Еко-ПЗП) и Екосхема за поддържане и подобряване на биологичното разнообразие и екологичната инфраструктура (Еко – БРЕИ), но не можем да придобием „правно основание“, за да ги заявяваме“, посочва животновъдът Пламен Якимов от Ловешко.

Законът за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) и §2ж от Допълнителните му разпоредби дава тази възможност, но служителите на земеделското министерство не са позволявали това досега, смята Якимов, предоставяйки регулярна кореспонденция относно ползването на белите петна с държавната администрация още от 2019 г. насам.

Заради липсата на правно основание като „бели петна“ не можем да заявяваме тези пасища не само по екосхемите, но и по основното подпомагане на площ (досегашната СЕПП), въпреки че такива земи се стопанисват от нас, животновъдите с пасищен добитък, изцяло природосъобразно“, подчертава стопанинът.

По негови наблюдения зърнопроизводителите го правят от години, без да променят начина на трайно ползване (НТП) на някога изоставени овощни градини, ливади, лозя. Разорават ги и съгласно §2ж от ДР на ЗСПЗЗ ги заявяват като площи със зърнени култури. 

Желанието ни е да ползваме по същия начин изоставени ниви, овощни градини, лозя като пасища и ливади, без да променяме НТП. Както го правим сега в споразуменията за обработваеми земи – без да променяме НТП, заявяваме разораните овощни градини като обработваеми ниви. Да, и сега това с изоставените земи можем да го правим, но се изисква те да се плащат като обработваемите. По никакъв начин трайно изоставените земи с НТП нива, неизползвани повече от двадесет години, не се отделят от обработваемите – цената е една“, недоволства Якимов.

В сегашния си вид процедурите утежняват многократно животновъдите, желаещи да ползват изоставени имоти с НТП нива, овощна градина, лозя като пасища. 

„При наеми от 50 до 100 лв./дка и цена за „бели петна“ от 30 лв./дка за обработваемите земи, нелогично е да се наемат и плащат тези пари, за да добием правно основание и да хвърлим още стотици левове на декар, за да станат изоставените земи годни за ползване и подпомагане. 

С прилагането на §2ж от ДР на ЗСПЗЗ за изоставените имоти с НТП нива, овощна градина, лозе, които така или иначе ползваме като пасища, но не ги поддържаме, защото собствениците са неоткриваеми или нямат интерес, ние, животновъдите бихме получили право на ползване „бели петна“. При това на цени за пасища или изоставени земи, а не както сега е уредено на десетократно по-високи цени“, предлага фермерът от Ловешко.

С една дума, сегашната уредба позволява на животновъдите да почистват от храсти и дървета изоставените земи, които никой не иска да работи вече двадесет години, но преди това трябва да ги заплатят като „бели петна“ на цената на обработваемите земи. Затова Пламен Якимов предлага при споразумяването по чл. 37 на ЗСПЗЗ:

    1. Изоставените земи, да се заплащат по цена, различна от тази на обработваемите;
    2. Обратна сила на §2ж на ДР на ЗСПЗЗ. По този начин както разорани ливади и овощни градини се заявяват като зърнени култури, същото да се прилага и за изоставени ниви и земи с друго НТП – да се заявяват като пасища, като се ползват и поддържат като такива.