„Към момента имаме заявени приблизително 78% очертани земеделски площи в ИСАК”, информира на 8 юни директорът на дирекция „Директни плащания“ в Земеделското министерство Аделина Стоянова по време на земеделски форум в Казанлък и добави:

„Надяваме се в рамките на юни земеделските стопани да могат вече да посочат своето решение в заявлението за подпомагане, като нашият апел е не само да заявите интервенциите, но и да спазите изискванията.”

Питаме ви: Какви са очакванията ви от Кирил Вътев като министър?

Тазгодишната кампания ще се запомни като тежка за фермерите - с много новости и технически проблеми, свързани с очертаването по ИСАК и през СЕУ. В тази връзка Стоянова подчерта, че министерството има уверение от Държавен фонд „Земеделие”, че приключването на заявленията за подпомагане ще може да се извърши изцяло по електронен път през СЕУ.

„Всичко, което очертаете и заявите през Системата за електронни услуги, трябва да изпратите по електронен път за автоматична проверка към системата ИСАК, за да може да видите резултатите от автоматичните проверки. Четете добре, за да има възможност да направите корекции там, където се показват несъответствия, припомни експертът.

С приближаването на крайния срок на кампанията агроминистерството отчита и сравнително слаб интерес от фермерите към екосхемите. „С изключение на една от тях – Екосхемата за намаляване използването на пестициди. Вероятно тя е най-лесно приложима или разбираема за земеделските стопани”, коментира Стоянова.

На срещата бе отбелязано, че още не са отворени мерките за биологично земеделие и агроекология. В момента наредбите за тях са процес на обществено обсъждане, което ще приключи около 19 юни, след което ще трябва да отразят бележките и становищата и те да бъдат обнародвани в Държавен вестник.  

От 6 юни със Заповед на министъра на земеделието могат да бъдат заявявани и интервенциите за необлагодетелстваните райони, както и тези за зоните Натура. 

В момента сме в процес на прецизиране на текстовете на Наредба 3 за директните плащания. Там има малко по-широко тълкувание и повече информация по отношение на интервенцията за прилагане на почвени подобрители, като за целите на прилагането на тази интервенция Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) направи извадка от публичните регистри за използваните почвени подобрители, органични торове, микробиални торове и растителни биостимуланти”, каза още Аделина Стоянова.

Експертът направи разяснения по отделните екосхеми от Кампания 2023, като отговаряше на въпроси от фермери с различни казуси. За да ви бъдем максимално полезни, от Агри.БГ ще ви представим в поредица от материали с отговорите и уточненията на Аделина Стоянова.