Комисията по земеделие не прие на първо четене проектобюджета за 2024 г. Между първо и второ четене ще бъдат направени предложения за увеличаване на средствата за държавни помощи.

Още по темата: Готвят нова помощ за фермерите

В сегашния си вариант са заложени 450 млн. лв. за държавни помощи, които са нотифицирани от Министерството на земеделието и са одобрени от Европейската комисия. Те ще се прилагат до 2029 г. Става дума за преходната национална помощ за животни и тютюн, възстановяване на разходите за ДДС и училищните схеми. 

“Те са с повишени бюджети, като са взети предвид инфлационните процеси през последните години”, уточни Георги Тахов, изпълнителен директор на Държавен фонд “Земеделие” (ДФЗ). 

По-късно в свое прессъобщение от ресорното министерство уточниха, че в тази сума се включва и подпомагането с минимални помощи de minimis.

Към момента обаче в проектобюджета на Фонда на практика е заложена половината от подкрепата, която земеделските стопани получиха през 2022 и 2023 г. Липсват средства за нов прием по Украинската помощ, чието прилагане ЕК продължи до 30 юни 2024 г.

“Сега заложената подкрепа е крайно недостатъчна и би увеличила вече съществуващото напрежение особено за малките стопани. Ето защо между първо и второ четене ние ще направим предложение за увеличаване на тази подкрепа с още 450 млн. лв., с които да може да се покрие нов прием по Временната рамка за Украйна и да останат средства по de minimis”, обяви Десислава Танева, председател на Комисията по земеделие.

От парламентарната група на Ализан Яхова също ще направят съответните предложения за включването на допълнителен ресурс в бюджета на ДФЗ. 

Междувременно стана ясно, че Министерството на земеделието вече е поискало от финансовия министър допълнителни средства за 2024 г. в размер общо на 442 000 000 лв., които ще бъдат насочени за прилагане на извънредни мерки съгласно Временната рамка. 

Ако този ресурс бъде осигурен, се предвижда нотификация и през 2024 г. на Украинската помощ с бюджет от 426 млн. лв., както и на държавна помощ за компенсиране на разходите за вода за напояване, с аналогичен бюджет на 2023 г., в размер на 16 млн. лв.

От своя страна, от Българска аграрна камара настояват да стане ясно как точно ще се разпределят държавните помощи догодина, като бъде посочен бюджетът за всяка една от тях.