Подготвя се нова специфична помощ държавна помощ, с която ще бъдат подкрепени стопаните, които не могат да получат помощ по временната рамка за подкрепа на стопаните в следствие на войната в Украйна.

Това обяви министърът на земеделието Кирил Вътев пред депутатите от Комисията по земеделие в Парламента. Министерството на земеделието и храните вече е подготвило и изпратило до Министерството на финансите искане за тази помощ.

„Ще бъдат поети енергийните разходи на стопаните, съгласно новия регламент на държавни помощи. С това се решава една от точките в меморандума подписан между правителството и протестиращите стопани през септември. Това е точка втора по този механизъм, който съответства на европейското законодателство“, уточни председателят на комисията Десислава Танева. 

Формулата е намерена съвместно с експерти от ГЕРБ и ДПС, както и експерти от Министерство на земеделието. 

 „Помощта е от Бюджет 2023, парите са налични и тази помощ ще покрие 70% от енергийните разходи, които трябва да бъдат представени с разходни документи“, уточни министър Вътев. Остатъкът на парите след плащането на заявителите ще бъде преразпределен на всички останали.

„От сумата от 39 млн. лева, която е налична в Държавен фонд "Земеделие" първо ще се платят 5 млн. лева, които са разликата между новия праг на украинската помощ от 280 000 евро и досегашния от 250 000 евро. Остатъкът реално ще се използва по новата временна мярка“, поясни изпълнителният директор на ДФ „Земеделие“ Георги Тахов. 

Новата мярка държавна помощ е с режим на информиране на Европейската комисия.