По време на  предстоящия ловен сезон българските ловци ще могат да ловуват дива свиня 2 дни седмично. Това стана ясно след обществено обсъждане на промени в Закона за лова и опазване на дивеча в парламентарната Комисия по земеделие.

Над 300 кг/дка среден добив от слънчоглед очакват в Добруджа

Отделно е внесено депутатско предложение цялата вноска за стопанисване на дивеча, заплащана от ловците, да остане на разположение на ловно-рибарските сдружения – 85 %, а 15% – за Националната програма за разселване на дивеч на НЛРС – Съюз на ловците и риболовците в България.

Към момента 30% от вноската постъпват по сметка на Изпълнителната агенция по горите, откъдето отиват в държавния бюджет. 

Нейният изпълнителен директор Александър Дунчев поиска свикването на нов Ловен съвет, за да се реши каква да бъде националната стратегия за дивата свиня. Според него не трябва да се предприемат мерки за разселването на породата, докато заразата не отмине.

По думите на председателя на НЛРС-СЛРБ инж. Васил Василев предложените промени не касаят директно възстановяване на популацията на дивите свине. Косвена последица от чумата е значително по-малкото приходи от разрешителните за групово ловуване на дивеча.