С промените в Закона за ветеринарномедицинската дейност на регистрация подлежат всички селскостопански животни в личните стопанства. Какво сочи статистиката към момента, отговори земеделският министър Десислава Танева по време на парламентарен контрол.

Министърът за избитите прасета: 38 000 стопанства могат да репопулират

Тя даде официални данни за общо регистрираните обекти към 16 юни, които са както следва:

•    Лично стопанство: брой обекти – 3713, брой животни – 1393;
•    Източно-балканска свиня: брой обекти – 21, брой животни – 1234;
•    Промишлени: брой обекти – 66, брой животни – 391 000;
•    Тип А: брой животновъдни обекти – 150, брой животни – 19 806;
•    Тотална сума: на обектите – 3950, на животните – 412 434.

По думите на министъра регистрацията е максимално улеснена и безплатна. За целта стопаните трябва да подадат заявление към кмета на населеното място, който, от своя страна, го подава към съответните областни дирекции на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ).

Ключов момент е стопанинът да работи с регистриран ветеринарен лекар за провеждане на Държавната профилактична програма (ДПП). Договорите се сключват на териториален принцип, като това важи за лични стопанства и животновъдни обекти, регистрирани по чл.137, които не са си избрали ветеринарен лекар.

Фермерите ще трябва да идентифицират животните и да документират движението им от и към животновъдните обекти. Друга новост в закона е, че местната власт има допълнителни задължения при констатиране на някакво заболяване. 

 

ВИЖТЕ ПОВЕЧЕ:

На дневен ред: Новите изисквания към животновъдните обекти

Тръгва кампания: Познавате ли промените във ветеринарния закон?

До 31 март: Всички прасета във фамилни ферми с ушни марки