Новите промени в Закона за ветеринарномедицинска дейност влязоха в дневния ред на областните епизоотични комисии.

Регистрацията на личните стопанства минава вече през кмета

Зам.-министърът на земеделието доц. д-р Янко Иванов е дал писмени указания да се проведат разяснителни кампании за стопаните в отделните региони.

От днес в област Шумен започва информационната кампания за разясняване на последните промени в Закона за ветеринарномедицинската дейност и мерките срещу Африканската чума по свинете (АЧС) и инфлуенцата по птиците .

В Разград ветеринарни лекари изразиха притеснение във връзка с промяната, която не допуска регистрирани ветеринарни лекари, сключили договори за профилактика със собственици на индустриални ферми за свине и птици, да сключват такива и със собственици на лични стопанства, съобщават от областната администрация.

Тази ситуация би засегнала най-много собствениците на обекти тип „заден двор“.

Проверяват над хиляда обекта тип „заден двор” и две свинеферми във Врачанско

На заседание на Областната епизоотична комисия д-р Никола Досев изрази притеснение, че за 103 населени места в областта, ветеринарните лекари са 60, като по думите му скоро три общини ще останат без лекари, поради навършване на пенсионна възраст.

Членовете на областната комисия обявиха, че предстоят поредица от срещи с фермерите от региона за запознаване с промените в закона.

Разяснителна кампания предстои и в област Плевен през март. Тя ще се проведе от 4 до 17 март, като от БАБХ – Плевен вече са изработили график за провеждане на срещите по общини. Той предстои да бъде съгласуван с областния управител, след което ще бъде публикуван на сайта на Областна администрация – Плевен.

Първите срещи от разяснителната кампания ще бъдат проведени в общините Плевен и Белене.

 Внимание, животновъди: Вижте подкрепата за борба с болестите

На заседание на Областната епизоотична комисия във Враца беше утвърден индикативен график по общини и населени места за срещи с животновъдните стпани. Те започват от този месец и ще продължат през март.

Графикът ще бъде публично оповестен в кметствата и общинските администрации. 

„Епидемиологичният анализ на заразните заболявания в страната показва и ясно посочва, че огнищата на заболяването АЧС през 2019 г. най-често са в обекти за отглеждане на животни за лични нужди. Анализът показва също, че значителен брой от тези обекти не са били регистрирани“, отбеляза зам.-областният управител Мирослав Комитски.

Той обърна внимание и на новия образец на Заявление за издаване на лиценз за превоз на животни /Образец ЗХОЖ – 48Б/, утвърден със заповед на изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните.

Мирослав Комитски: „Превозвачите могат да получат новото заявление на място в Областна дирекция по безопасност на храните - Враца  или да го изтеглят от сайта на БАБХ, секция „Документи“. Към документите, необходими за подаване на Заявлението за издаване на лиценз за кратки или продължителни пътувания, ще се изисква представяне и на процедура за почистване и дезинфекция на транспортните средства.“

Срокът по лицензирането спрямо новите изисквания е 21.04.2020 г. 

Птичият грип дойде: Първото огнище е във ферма за патици в Раковски

Както Агри.БГ писа, измененията в Закона за ветеринарномедицинската дейност вменяват редица нови задължения на общинските съвети, кметове на населени места и кметските наместници. 

Отпада изискването за стопаните да подават лично заявление за регистрация в Областната дирекция по безопасност на храните (ОДБХ). За да е по-лесно, то ще се подава при кмета или кметския наместник, който, от своя страна, ще го предаде в ОДБХ в срок до 10 дни. 

Общинските съвети вече ще определят с наредба обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни. 

Новите промени в Закона за ветеринарномедицинската дейност съдържат и по-големи санкции за нарушителите.

Глобата за стопани, които не са извършили предисанията на БАБХ, ще е от 500 лв. до 1000 лв.
А санкциите за юридически лица и едноични търговци достигат до 30 000 лв.
Ветеринарните лекари също ще бъдат глобявани, ако не съобщават навременно за епизоотичен риск. 

От БАБХ съобщиха, че на електронната им страница вече са достъпни всички документи, свързани с измененията в Закона за ветеринарномедицинската помощ.

 

ВИЖТЕ ОЩЕ:

 Овцевъдството - жизнената сила на добруджанските селища

Какво ни казахте: Повечето фермери не одобряват мерките за биосигурност

Как изглежда 9-етажна свинеферма отвътре?