На фючърсния пазар при пшеницата за доставка през декември 2023 г. се наблюдава намаление на котировките с 2,50 евро/тон - от 234,75 евро/тон в началото на месеца до 232,25 евро/тон в края. 

Питаме ви: Нужен ли е годишен отчет към НСИ за получаването на субсидии?

Средната фючърсна цена на пшеницата за месец декември е 236,06 евро/тон, посочват от Министерството на земеделието и храните в своя месечен обзор на международните пазари на зърнени и маслодайни култури.

На европейския фючърсен пазар за доставка през ноември 2023 г. царевицата стартира с цена от 204,75 евро/тон. В края на разглеждания период достига 201,75 евро/тон, като намалението на котировките е с 3,00 пункта. Средната фючърсна цена за месец ноември е 203,25 евро/тон

При рапицата средната фючърсна цени за месец ноември 2023 г. е 412,25 евро/тон, за февруари 2024 г. – 439,63 евро/тон, и за месец май 2024 г. – 448,63 евро/тон. 

Международна обстановка

Конкуренцията от страна на руския и украинския износ остава доминиращ фактор, особено след като доставките са възобновени в пристанищата на Одеса. Временният черноморски коридор на Украйна поднови работата си и към 27 октомври на входа му има 27 кораба, а на изхода - 54 кораба.

През периода 01.07 – 30.10.2023 от Украйна са изнесени 8,904 млн. тона зърно, като година по-рано това количество е било 12,913 тона. 

През периода 1-30 октомври износът на зърно от Русия е 5,35 млн. тона (-15% спрямо октомври 2022), в това число пшеница – 4,753 млн. тона, царевица – 299 500 тона, и ечемик – 270 000 тона. 

Русия и Китай са подписали договор за доставка на 70 млн. тона зърнени и маслени култури на стойност 25,7 млрд. щатски долара. Договорът ще се изпълнява 12 години, а коридорът за доставки е сухопътен. 

Според СовЕкон през октомври износът на пшеница от Русия достига 3,9-4,4 млн. тона (4,5 млн. тона спрямо година по-рано, 5,0 тона през септември 2023 г. и 5,3 тона през август 2023 г.). 

Поради недостиг на финансиране през 2024/25 площите със зимни култури в Украйна ще се понижат с 20% спрямо 2023/24. 

От началото на сезона до 15.10.2023 от ЕС са изнесени 8,81 млн. тона мека пшеница (-22% спрямо 2022/23), ечемик – 2,31 млн. тона (-10% спрямо 2022/23). Най-големи износителки на пшеница са Румъния – 2,48 млн. тона, Франция – 1,78 млн. тона, Полша – 1,58 млн. тона, България – 937,000 тона, и Литва – 763,000 тона. Основни купувачи на пшеница са Мароко – 1,53 млн. тона, Нигерия – 960,000 тона, Алжир – 783,000 тона, ЮАР – 543,000 тона, и Южна Корея – 452,000 тона. 

Румъния и България съвместно разминират акватория от Черно море около техните брегове, за да осигурят безпроблемен достъп на украински кораби, които превозват зърно и други товари. От българска страна участват 6 кораба, а от румънска – един. Операцията се провежда в съкратени срокове.

В края на 2023 г. Румъния ще повиши възможностите са износ на украинско зърно от 2 млн. тона на 4 млн. тона месечно. 

От 1 ноември 2023 г. експортното мито на руското слънчогледово масло продължава да бъде нулево както и през последните пет месеца. Митото за слънчогледовия шрот ще бъде 5,773.1 рубли/тон (спрямо 7,519.6 рубли през септември). 

Според данни на Европейската комисия през периода 01.07 – 22.10.2023 износът на мека пшеница от ЕС достига 9.33 млн. тона, което е с 22% по-малко от 2022/23.