Усилията, вложени в преговорите с търговските вериги и в подготовка на постановлението за задължително предлагане на местни храни в техните магазини, не са отишли напразно.

Фермерски храни: Бързи плащания от веригите в срок до 14 дни

Оценките за постановлението са противоречиви, но вниманието, насочено към разпространението на регионалните храни на пазара без съмнение е от полза. 

Това стана ясно от отговорите на 291 участници в анкетата на Агри.БГ: „Доволни ли сте от постановлението веригите да предлагат продукция от местни фермери?“

Най-голяма подкрепа печели оценката, че постановлението ще помогне на българските фермери да намерят пазар в условията на извънредно положение срещу разпространението на коронавируса COVID-19. На това мнение са 34% от анкетираните.

За други 12% най-важното е постигнатото съгласие между търговските вериги и държавата, че трябва да бъдат положени усилия, за да може свежата продукция по региони да намери пътя си до крайните потребители.

Делът на крайните оптимисти не е голям. Едва 2% от участниците в анкетата посочват, че постановлението вече дава резултати и търговци са ги потърсили за договаряне на конкретни доставки.

Анкетираните се делят почти по равно на оптимисти и песимисти. Всеки четвърти участник е на мнение, че даже след приемането на специалното постановление отново всичко зависи от добрата воля на търговците.

Други 11% смятат, че въвеждането на подобни правила с правителствено постановление пречи на правилното функциониране на свободния пазар. 

Всеки девети участник в анкетата отбелязва, че неговите продажби не зависят от партньорството с търговските вериги. В условията на социално дистанциране нарасна интересът към директните доставки и намирането на купувачи през интернет.

Постановлението за специалните ангажименти на търговските вериги към местните земеделски производители беше публикувано веднага след великденските празници, а срокът за изпълнението на новите изисквания е 14 дни. Това означава, че тепърва предстои да видим реално какъв ще бъде ефектът от новите изисквания към най-големите хранителни магазини.