Храните, произведени от фермери в близките области, трябва да се появят по щандовете на търговските вериги най-късно до Гергьовден.

Данчо Кощилаков: Имаме сигурност за изкупуването на зеленчуците

Това стана ясно от публикуваното в Държавен вестник Постановление, което преди седмица беше в центъра на драматични преговори. Постановлението е № 70 от 14 април 2020 г. за осигуряване на основни групи храни, произведени на територията на Република България, в търговските обекти, представляващи вериги от магазини.

Хранителните продукти ще се купуват директно от производителите - без посредници. Търговците нямат право да изискват от фермерите никакви плащания във връзка с предлагането на техните продукти за продажба, гласи постановлението.

Освен това се изисква заплащането на закупените хранителни продукти да става в срок до 14 дни от предаването им от регионалните производители на търговеца.

Търговските вериги трябва задължително да обособяват места, в които се предлагат мляко и млечни продукти от българско сурово мляко, прясно месо и яйца, пчелен мед, пресни сезонни плодове и зеленчуци, произведени в региона.

Определената за тях площ трябва да бъде достатъчна за излагане и продажба на съответните хранителни продукти. Те трябва да бъдат обозначени по подходящ начин, така че да личи, че предлаганите продукти са от местно производство.

"Регионални производители са производители или групи/организации на производители с място на осъществяване на дейността на територията на административната област, в която се намира съответният търговски обект, или на територията на съседна граничеща с нея административна област", уточнява постановлението.

За София-град и София област за съседни се приемат също областите, граничещи със София област, както и област Пловдив.

Изиска се производителите да бъдат регистрирани по Закона за подпомагане на земеделските производители, или да притежават обект за производство, регистриран по Закона за храните.

Включени са и специалните текстове в подкрепа на българското мляко. 

"В търговските обекти задължително се предлагат мляко и млечни продукти, произведени изцяло от българско сурово мляко. Количествата от мляко и млечни продукти, произведени от регионални производители, и количествата, произведени изцяло от българско сурово мляко, които се предлагат в търговския обект, общо не могат да бъдат по-малко от 90% от целия асортимент от мляко и млечни продукти, предлагани в обекта", посочва документът.

Извънредните мерки в постановлението се свързват със Закона за мерките и действията по време на извънредното положение от 13 март тази година. Те са част от действията за намаляване на последиците от кризата в условията на пандемията от коронавируса, която ограничи някои от възможностите за продажби на селскостопанска продукция.

Постановлението изисква търговските обекти да приведат дейността си в съответствие с новите изисквания в 14-дневен срок от приемането му. Изпълнението на мерките ще се контролира от Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ).

ИЗПРАТЕТЕ НИ ВАША НОВИНА

 

ВИЖТЕ ОЩЕ:

Въпреки кризата: Фермерските пазари на запад процъфтяват

Проучване: Почти половината фермери страдат от извънредните мерки

Мнение: Вносът обрича на фалит малките производители