Интегрирана екосистема от интелигентни земеделски технологии, базирана на 33 пилотни проекта от целия ЕС, е на разположение на фермерите. С нейна помощ те могат да открият наличните нови технологични решения за своята сфера на дейност. Системата е призвана да стимулира модернизирането на земеделските практики, информира ypaithros.gr.

За 70 години: 243 сорта и хибрида от Добруджанския земеделски институт

Технологиите са създадени и внедрени в рамките на европейския проект за интернет на храните и фермите 2020 (IoF2020). Той е една от най-съществените стъпки на общоевропейско ниво. Развиван е в продължение на 4 години и резултатите от него може да бъдат видени в онлайн каталог (iot-catalogue.com).

Сред целите на проекта IoF2020 е било изграждането на мрежа от повече от 84 партньори с цел създаването на екосистема, която ще позволи нейното автономно и устойчиво развитие и след приключването на проекта. Той подкрепя развитието на нови интелигентни селскостопански услуги и подчертава необходимостта от взаимодействието между тях.

Чрез предоставения списък заинтересованите потребители, сред които фермери, консултанти, кооперативи и др., може да се свързват с доставчици на технологии – технологични компании и изследователски центрове, за да използват услугите им.

През март се проведе специална онлайн конференция, на която бяха представени възможностите на екосистемата. Един от проектите, разработвани от гръцки експерти, представлява пилотно приложение, озаглавено „Производство на картофи, управлявано от данни“.

Интелигентната система за земеделие е била тествана на практика в няколко страни – Полша, Украйна и Кипър. Заради високите оценки на резултатите й тя е получила допълнително финансиране. Пилотните съоръжения ще бъдат разширени и тя ще бъде тествана в лозови и доматени насаждения. Системата има две ключови характеристики. Тя позволява да се събират данни за метеорологичните и земеделски условия, без да са необходими технически интервенции.

Втората е, че е препоръчителна за използване в малки ферми. Приложението е привлекателно и с това, че изисква от фермерите само месечен абонамент, но не и инвестиционни разходи за разработването и адаптирането й. То е съобразено с възможностите на фермерите в страни като Кипър и Полша, където стопанствата са предимно семейни и фрагментирани.

 

 

ВИЖТЕ ОЩЕ:

Реши ли се нещо за бъдещата ОСП?

Кой стои зад проектите за иновации?

Браншът иска алтернатива за финансиране на иновациите