Интернет платформа „Всичко за овцете“ е наименованието на проект на Оперативна група по подмярка 16.1 от ПРСР 2014-2020. Негов координатор е Национална овцевъдна и козевъдна асоциация (НОКА), а общата му стойност е 325 932 евро за периода 2020-2023 г. Представяме ви платформата в брой 196 на рубриката „Агроиновации“, която Агри.БГ реализира със съдействието на Институт за агростратегии и иновации

Агроиновации: Подобряване генофонда на българското коневъдство

Основната цел на проекта е да обедини ресурсите, познанието, бизнеса и институциите, които имат отношение към овцевъдството и производните процеси чрез обща национална уеббазирана платформа. Тя ще систематизира информация за породите овце, популацията, разпространението и отглеждането им у нас. 

Ще бъдат представени всички особености, рискове и технологии, свързани с отглеждането на овцете, както и последващата преработка на продукция. Ще бъде включена и полезна информация както за самите овцевъди, така и за кандидат-студенти, научни работници, потребители и инвеститори. 

Интернет платформата „Всичко за овцете” ще предоставя пълна информация за конкретните възможности за използване на продукцията, качествените класификатори на породите, качеството на суровините и употребата им в промишлеността, новости и препоръки в областта на храненето на животните, доене, иновации, превенция и борба с болести и т.н. 

Ще бъде сформиран екип, който ще събира и обработва както наличните информационни източници, така и нови източници за България и Европа. Ще се ползва информация от водещи специалисти в областта на овцевъдството. Изработването на уеб платформата ще бъде възложено на IT специалист/фирма, специализирана в Информационните технологии, която ще обучи екипа по проекта как да въвежда и публикува данни в системата.

Ще бъде разработена интерактивна карта, която показва разпространението и популацията на конкретна порода по региони, цени на жива стока и суровини, специфики на климата и др. 

Платформата ще включва също списък на местни експерти, новини и полезна информация, единен електронен регистър на бранша в страната, както и най-новите достижения на науката и разработки, научни публикации и информационни материали, добри практики и примери.

Брой 196 на рубриката „Агроиновации“, която Агри.БГ реализира със съдействието на Институт за агростратегии и иновации, е разработена по материали на ЕПИ-АГРИ и е предоставена като част от информационната кампания „Иновациите – винаги на мода!“.