След няколко годишно отлагане, своевременно възстановяване на бюджета и най-накрая отваряне на подмярка 16.1 за иновации, при това два пъти, първите договори са вече подписани и се изпълняват. 

Турция ще произвежда масово електрически трактори

Министерството на земеделието публикува списък на първите 26 проекта на стойност 15,6 млн. лв. Все още не е ясно какво се случва с другите 34 проектни предложения, подадени по време на втория прием. Заявената от тях финансова помощ е за над 26.4 млн. лв. при определен бюджет от 20,6 млн. лв.

Но нека се върнем на първите печеливши. Някои от тях вече ви представихме в нашата рубрика „Агроиновации“, а сега ще ви систематизираме най-важното и ще ви представим накратко кандидатите за финансиране.

Проектът с най-голям бюджет от близо 870 хил. лв. е подаден от Оперативна група за иновации в козевъдството ДЗЗД. Координатор е Асоциация за развъждане на млечните породи кози, които ще анализират икономически значимите заболявания, предавани от мъжките разплодници в козевъдните стопанства, и да се създадат програми за тяхната превенция.

Най-много точки е получил проект на ДЗЗД „Обединение за иновации в пчеларството“, които ще следят със смарт система процесите в пчелина и трансформациите на продукта във веригата на доставки на биологичен мед. Ще се използват специализирани дронове и технологии за обработка на изображения в реално време, с които ще се наблюдава и анализира района около пчелина.

Как се прави печеливша хидропоника у нас е темата на проект, който ще се изпълнява на територията на Пловдивска област от ДЗЗД „Консорциум „Ризосфера-М“.

Биоагенти, които ще се борят с неприятели по оранжерийните култури, са в основата на проект на „Оранжерии-Гимел“ АД. Той ще бъде реализиран на територията на област Пазарджик в периода 2020 – 2023 г.

Консервационното земеделие пък ще залегне в работата на „Блуплан“ ЕООД. Проектът ще обхване 2020 – 2023 г., когато върху 10 тестови полета в различни региони ще се извърши сравнителен анализ за отглеждане на пшеница, царевица, рапица и слънчоглед при различни обработки – оран, дисковане, No-Till, Strip-Till съответно със или без междинна култура.

Производство на черен трюфел върху плододаващи сливи и фиданки лешници ще опитат от „Агромид-2004“. 

На въпроса как да се увеличи годността на пъдпъдъчи яйца чрез лиофилизация, отговор ще дадат от Грийн Ливинг Иновейшън ДЗЗД.

Действието на слънчогледовия шрот върху бройлери и млечни крави като алтернатива на протеиновите източници ще проследи ДЗЗД „Тракия“, а координатор е „Хрансервизинженеринг“ АД. Тук се включва екип от катедрата по Морфология, физиология и хранене към Аграрния факултет на Тракийския университет в Стара Загора.

Асоциация на коневъдите в България също участва с проект, който да подобри генофонда на българското коневъдство. Целта му е да се внедри в практиката метод за изкуствено осеменяване чрез криоконсервиран семенен материал от коне – нещо, което до момента не се прави у нас.

Агри.БГ вече писа, че НОКА работи върху онлайн платформа, която ще позволи на потребителите да пазаруват директно от фермите, като си спестят голямата надценка в магазина. Очаква се идеята да заработи преди Великден. Тя отново се реализира с финансиране от страна на подмярка 16.1.

Списък на всички проекти може да откриете ТУК. А ако случайно сте се вдъхновили, имайте предвид, че до края на годината предстои да бъде отворен нов прием по 16.1 „Подкрепа за сформиране и функциониране на оперативни групи в рамките на ЕПИ“ от ПРСР.