Първата седмица на новата 2021 г. донесе чувствителна активност на световните борсови пазари. Цените на зърното претърпяха промяна и движението им се устреми нагоре, анализират от Софийска стокова борса АД (ССБ). 

Учените говорят, ама кой ли им обръща внимание

В периода между 5 и 8 януари пшеницата в САЩ поскъпна с 16,00 долара до 290,00 долара/тон, а във Франция – с 5,00 евро до 217,00 евро/тон. Цената в Украйна и Русия също се повиши със съответно 7,00 и 13,00 долара до 267,00 и 273,00 долара/тон. 

При царевицата цената в САЩ добави най-много – плюс 22,00 долара до 239,00 долара/тон, докато в Украйна промяната е по-незначителна – плюс 3,00 долара до 237,00 долара/тон. 

Ечемикът във Франция задържа цената и остана на 221,00 евро/тон, а в Украйна тя тръгна нагоре с 4,00 долара до 227,00 долара/тон. 

Рапицата в Европейския съюз (Еuronext) също не изостава от тази възходяща тенденция – тя се повиши с 11,75 евро до 429,75 евро/тон. 

В подкръг „Зърно“ на ССБ в периода 5 – 8 януари за хлебна пшеница котировки купува липсваха. Продавачите анонсираха 390,00 – 400,00 лв./тон, а за фуражна пшеница – 380,00 лв./тон. Фуражен ечемик се търси на 330,00 лв./тон. 

При маслодайния слънчоглед за търсенето от място цените са нагоре – от 900,00 до 920,00 лв./тон, а продавачите обявяват 950,00 лв./тон. Всички цени са без ДДС, уточняват анализаторите.