Биологичните и конвенционалните оператори трябва да имат правото и свободата да продължат да произвеждат без ГМО. Затова призоваваме за поддържане на система за идентификация и проследяване, пишат в свое становище от Фондация „Биоселена”.

Още по темата: Неправителственият сектор: Няма причини да се бърза с редактирането на гените

Това, което разбуни духовете по темата за генномодифицираните организми, е проектът на Регламент на Европейския парламент и на Съвета на Европа относно растения, получени чрез някои нови геномни техники и храни и фуражи, произведени от тях и за изменение на Регламент (ЕС) 2017/625.

„Биологичните фермери, преработватели, сертифициращи организации и търговци настояват да се запази свободата им на избор да останат свободни от ГМО. За тази цел принципът на етикетиране и проследяване, заложен в действащото законодателство, който позволява идентифицирането на ГМО по цялата верига на доставки, трябва да се запази и да се прилага за всички нови геномни техники (НГТ), категорични са от „Биоселена”.

Според тях твърденията, че намаляването на употребата на синтетични пестициди и възстановяването на природата няма да позволят на Европа да гарантира продоволствената си сигурност, са подвеждащи. 

„С интелигентни промени в земеползването и агроекологични иновации, съчетани с промяна в начина на хранене и видовете производство, европейските земеделски производители могат да произвеждат достатъчно храна, като същевременно опазват природните ресурси”, убедени са от Фондацията.

Хората все още са скептични по отношение на ползите от новите ГМО. Затова биологичните оператори искат да продължат да изпълняват ангажимента си към потребителите да гарантират производствен процес, свободен от ГМО. 

Движението за биологично земеделие е загрижено относно потенциалното освобождаване от правната рамка на ЕС за ГМО на така наречените „конвенционални“ НГТ култури , което би ги освободило от изискването за идентификация и проследяване. 

„Това би позволило използването на тези НГТ в биологичното производство, без да се осигурят правни и технически средства за идентифициране на тези продукти. Това представлява заплаха за правото и свободата на земеделие без тези техники и за целостта на биологичните продукти”, смятат представителите на биофермерите.

Те посочват, че генното инженерство се използва за узаконяване на патенти за семена и животни. Освобождаването от проследяване на генетичен материал, защитен с патент, би объркало операторите по отношение на това, какво могат или не могат да правят с растенията и животните, с които работят. Ще се засилят опасенията за нарушаване на патенти. 

„Това би довело до вредна концентрация и корпоративен контрол в сектора на семепроизводството, свързани с бизнес модели от химическата промишленост", убедени са биологичните производители.