В стъклените оранжерии се отглеждат разсади на култури, които се разсаждат през периода декември-февруари, намиращи се в различни фенофази. Необходимо е в разсадните помещения да се осигурява оптимален температурно-влажностен режим на въздуха и почвата, за да се предотврати появата на “лъжливо” сечене и се ограничава развитието на други болести и неприятели. Най-често по разсадите се развива “сечене”. За борба срещу него се прилага система от мерки, включваща:1.отстраняване на първите заболели растения и унищожаването им вън от оранжерията; 2.поливане на петната (“изгаряне”) с 2-процентов разтвор на амониева селитра или син камък; 3.поливане на здравите растения със смес от 0,1на сто топсин М +0,15на сто превикур (проплант) или с 0,1на сто топсин М + 0,3на сто бордолезов разтвор, по 3-4 л/м2. Най-добре е това третиране да се направи предпазно.Доматите са податливи на гъбни болести

Възможно е нападение от картофена мана, черни листни петна, брашнеста манa. Срещу първата се пръска с 0,25% ридомил голд, 0,25% корсейт М ДФ, 0,3% купросейт 45 ВП, 0,25% купросейт голд 45 ВП, 0,3% купроксат, 0,4% купертин, 0,25% манкоцеб ВП, 0,15% шампион, 0,15% фунгуран, 0,2% акробат МЦ, 0,2% акробат Р, 0,15% верита ВГ, 0,3% алиет, 0,04% икуейшън про. За борба срещу черни листни петна (алтернариоза), се прилагат 0,04% скор, 0,2% дитан М-45, 0,2% дитан ДГ, 0,25% корсейт М ДФ, 0,25% ридомил голд, 0,35% пужил ЛСК. Срещу брашнеста мана се пръска с 0,025% топаз 100 ЕК, 0,02% шавит 25 ЕК, 0,03% вектра, 0,04% каратан 35 ЛС, 0,075% куадрис. Срещу маните по краставиците пръскайте профилактично.

През този период се наблюдават брашнеста и кубинска мана. Срещу първата се пръска профилактично с 0,5на сто (500 мл/дка) тиморекс 66 ЕК, а при поява на петна с 1на сто (1 л/дка) от същия, с 0,02 на сто% байфидан 250 ЕК и с посочените при доматите фунгициди. Срещу кубинската мана предпазно се пръска през 10 дни с 0,25 на сто превикур (промокар), а след установяване на болестта – с 0,3на сто алиет флаш, 0,3на стокорсейт М ДФ, 0,15на сто верита ВГ, 0,04на сто икуейшън про, 0,25на сто ридомил голд, 0,2на сто превикур енержи, 0,075% куадрис. Добре е да се редуват фунгицидите за предотвратяване създаването на резистентност към тях.