След като е извършена основната обработка на терена е необходимо пространството в инсталацията да се раздели на сектори или парцели. Необходимо е да се извърши второ брануване с цел да се премахнат всички утъпкани зони около външната ограда на инсталацията и да се внесат допълнително дезинфектанти. Важно е теренът да е устроен така, че да се избегнат наводненията и всякакво задържане на вода по него. Препоръчва се да се изгради отводнителен канал вън от външната ограда, чрез който да се избегне навлизането на вода в инсталацията. Може да се изгради и система от малки вътрешни каналчета за събиране на неабсорбираната вода от терена. Размерите на парцелите трябва да бъдат с широчина от 2-4 м и дължина от 40-80 м. При дългите парцели в ъглите се струпват много охлюви, а при тесните парцели и тези, които имат остри ъгли охлювите ги посещават, снасят с удоволствие в тях и продължително време не са в активно състояние. Разположението на парцелите е в зависимост от изложението на терена. При наклонени терени се разполагат с по-голямата си страна перпендикулярно на наклона, за да се предотврати свличането им по време на ветрове и дъждове. Парцелите се ограждат със специализирани мрежи от нетоксичен, стабилизиран полиетилен. Тази мрежа е снабдена отвътре да се качва, а също така осигурява падането им в нея. За да не се изразходват още през първата година много средства за изграждането на инсталация е препоръчително да се направи 50 % от парцелите. В тези участъци се слагат охлюви, които са предназначени за възпроизводство. Останалите 50 % от парцелите се изграждат и засяват с растителност през зимата и пролетта, което ще удвои площта на инсталацията. Първоначално изградените парцели през следващата година се оставят за охлювите, които се угояват, а новоизградените се използват за репродукция.