Дезинфекцията на оборните помещения е една от основните дейности в животновъдството преди настъпването на зимния период. След като е извършен необходимият ремонт на помещенията (тавани, стени, подове, пътеки, прозорци, врати, вентилация и други) се извършва дезинфекцията. С тази дейност се цели да се унищожат всички болестотворни (патогенни) микроби, бактерии, вируси, паразити, яйца и спори, които се намират в оборните помещения, дворчетата, инвентара, работното облекло и други предмети.

За да има ефект дезинфекцията, е необходимо да се спазят следните условия:

Първо. Основно да се почистят всички стени, огради и подове от полепналите по тях нечистотии (засъхнали фекалии, кал и други), за да може дезинфекцията да унищожи бактериите.

Второ. Избор на начин за дезинфекция: чрез висока температура – заливане на повърхностите с вряла вода. Това убива бактериите за 10 минути. Дезинфекцията на някои уреди и прибори би могла да се осъществи чрез потапянето им във вряла вода за 5-10 минути. Обгарянето с горелка на някои повърхности (метални, каменни, тухлени) е ефикасен начин за дезинфекция, а дървените повърхности се обгарят след като се намокрят обилно с вода.

Химични средства за дезинфекция. Най-често и най-ефикасно за дезинфекция в животновъдната практика се използват различни химични средства. Трябва да се има предвид обаче, че при неправилното им използване те крият известна опасност както за хората, които ще ги използват, така и за животните. Ето защо задължително условие е да се знае и спазва много точно указанието за използване на всяко химическо вещество като дезинфектант. Такива указания се дават заедно със закупуването им от ветеринарните аптеки.

По-важните лесноприложими дезинфектанти в животновъдната практика са:

Прясногасена вар във вид на разтвор (варно мляко). С него се намазват с четка стените, оградите, подът, пътеките и отточните канавки и се изчаква до пълно изсъхване. След това подовете се застилат със слама. Такава дезинфекция може да се прави и през някои от слънчевите и по-топли зимни дни. Освен като варно мляко за дезинфекция може да се използва и негасена вар, силно счукана във вид на прах, с който се посипват подовете и канавките.

Друг ефикасен дезинфектант е сода каустик като двупроцентов разтвор, с който се напръскват обилно подът, инвентарът и превозните средства. Опасна е за ръцете, лицето и очите на животновъдите. Хлорната вар във вид на разтвор – 150-400 мг на 1 литър вода. Формалдехид – като разтвор, 1-2 на сто за дезинфекция на помещенията.

Съществуват и други дезинфекционни вещества, които се продават във ветеринарните аптеки. Необходимо е да се подчертае, че освен есенната задължителна дезинфекция такава дейност може може и трябва да се извършва и при силно замърсяване на помещенията и почвата, както и при появата на някои болести. Трябва да се вземат необходимите предпазни мерки за предпазване на здравето на хората и животните.

ВИЖТЕ ОЩЕ:

Полезно: Хормоните в животновъдството

Кравата е бременна? Внимавайте с храненето

Говедовъдната ферма – спокойствието на кравите

Българско Родопско говедо