Псевдочумата е остро протичаща заразна болест по кокошките и сродните на тях птици.

Причинява се от вирус.

История и разпространение на псевдочума по птиците

През 1926 г. на о. Ява (Индонезия) се съобщава за появата на силно контагиозно и с голяма смъртност заболяване по птиците, подобно на познатата и описана в Италия (1978 г.) чума по птиците. Почти по същото време в Англия е изолиран вирусът, който е диференциран от вируса на класическата чума. Болестта е била наречена атипична чума (псевдочума). Болестта псевдочума по птиците е широко разпространена в света. У нас в резултат на редовните ваксинации обстановката по отношение на тази болест е спокойна.

Вирусът се съхранява във външната среда за дълго време: при ниски температури в замразени органи - над 1 година, в изсушени органи - до 200 дни; в замразено месо- до 287дни, в яйцата при хладилни условия -до 538 дни.

Най-добри дезинфекционни средства са натриевата основа (1-2%), хлорната вар (1-5%), варното мляко (10-20%) и др.

Възприемчивост

При естествени условя се заразяват кокошките и сродните им птици (токачки, пуйки, фазани, яребици и др.). Най-възприемчиви са малки пилета. Водоплаващите птици са устойчиви, но могат да бъдат механически разпространители на болестта.

Епизоотологични особености

Източници на инфекцията са болните птици и труповете на умрелите. Вирусът се предава по алиментарен път, чрез храната и водата, замърсени с изпражненията и носните изтечения на болните птици.

Болестта се разпространява главно чрез живи и заклани птици, изнесени от заразените стопанства и селища; чрез замразени птици болестта може да се пренесе на далечни разстояния. Яйцата от заразените птици не играят роля в епизоотологията на болестта.

В условията на практиката има възможност болестта да се пренесе чрез обслужващия персонал, чрез кафези и контейнери за птици, картони за яйца, превозни средства, заразен фураж и някои домашни животни (главно кучета и котки), живеещи на свобода птици (врани, врабчета и др.)

Клинична картина

Острата форма на заболяването се появява с отказване от храна, омърлушеност, посиняване на гребена, трудно дишане, диария и смърт за 2-3 дни. При младите пилета болестта протича много тежко и бързо (за няколко часа до един ден те умират), с влошено общо състояние и със силна диария (понякога изпражненията са примесени с кръв), а понякога и със смърт, без ясни признаци на заболяване.

Подострата форма на болестта се характеризира с много затруднено дишане, с изпъване на главата напред, вдишване с широко отворена човка и издаване на писклив звук.

Появяват се и нервни признаци - парализа на краката и крилата, извиване на шията назад, встрани или усукване около надлъжната й ос, въртене в кръг и др.

Профилактика и борба с псевдочума по птиците

За предпазване на здравите стопанства от внасяне на болестта птицевъдните ферми трябва да се построяват отдалечено на 1-2 км от другите животновъдни ферми, от пътищата и от частните дворове на населеното място. Възобновяването на стадата трябва да се извършва само с еднодневни пилета, понеже така опасността от внасяне на болестта е най-малка.

При поява на псевдочума по птиците се вземат мерки за бързо локализиране и ликвидиране на заразата: стопанството или селището се поставят под възбрана, забранява се изнасянето на птици, перушина и яйца. В заразения двор болните и здравите птици се унищожават по безкръвен начин и стопаните се обезщетяват. Възприемчивите птици се затварят и се ваксинират.