При отглеждането на пилета бройлери 60-70% от общите производствени разходи отиват за фураж. Количеството на изразходвания фураж до голяма степен се определя от продължителността на угояването. А тя от своя страна зависи от интензивността на растежа, факторите които влияят върху интензивността на растежа на бройлерите, са следните:

  • качество на еднодневните пилета;
  • вид и качество на фуража;
  • микроклимат в помещението И отглеждане;
  • балансираност на фуражните добавки (витамини, антибиотици и др.)

Качество на еднодневните пилета

Пилетата трябва да бъдат с висока жизненост, да произхождат от здрави родителски стада, които са хранени с качествени фуражи и са отглеждани при спазване на ветеринарно-профилактичната програма. Такива пилета са подвижни, с прибрано коремче, светло оперение и интензивно жълти крака и човка. По това се съди дали яйцата, от които излюпени са били достатъчно богати на каротиноиди. Тези пилета не са много взискателни към условията на отглеждане, растат по-интензивно, добре оползотворяват фуража и са по-слабо податливи на заболявания.

Вид и качество на фуражите за бройлери

Съгласно нормите за хранене бройлерите имат определени нужди от хранителни вещества, които са различни в периода от 0 до 14-ия ден, от 14-ия до 28-ия и от 28-ия до края на угояването. По тази причина фуражните смески за бройлери се делят на предстартерна, стартерна и финишерна.

През първите четири седмици, когато бройлерите растат най-интензивно, се изисква и интензивно хранене със стартерни смески, съдържащи 21-22,5% протеин и обменна енергия 2900-3000 ккал на 1 кг смеска. През втория период на угояването бройлерите се хранят с финишерна смеска, която има по-ниска стойност на протеин - 19%, и по- висока енергийна стойност 3000-3100 ккал/кг фураж.

Равнището на енергията във фуража зависи от вида на зърнено-житния компонент (например царевицата е с по-високо съдържание на енергия в сравнение с пшеницата). Енергийността на фуража може да се увеличи чрез добавяне на мазнини от животински или растителен произход в границите 2-2,5%. Това гарантира по-добро оползотворявана на фуража и по-висок прираст на птиците. Например при добавянето само на 1% мазнини оползотворяването на фуража са подобрява е 2,3%.

Трябва обаче да подчертаем, че съществуващата практика някои птицевъди да влагат допълнително над 3% мазнини в смеските не е оправдана, както от биологична гледна точка, така и от икономическа.

По-високото равнище на енергия в смеските увеличава нуждите от протеин, незаменими аминокиселини и витамини, а техният недостиг може да наруши използването на енергията и растежа на птиците.

Съдържанието на протеин е също важно условие за ефективното отглеждане на бройлерите. На всеки 1% нарастване или намаляване на протеина в границите 19-23% са намалява или се увеличава с 1,6% разходът на фураж за 1 кг прираст.

При използването на смески, в които основният зърнено-житен компонент е пшеница, може да са слепят човките и да са образуват топки в гушата на пилетата, поради набухването на глутена в пшеницата. Такива птици на могат да се хранят.

Храненето на бройлерите с непълноценни фуражи удължава срока на отглеждането намалява ефективността, а нерядко е причина и за някои патологични заболявания у птиците, какъвто е например канибализмът. Известни са редица фактори, които спомагат за възникване на канибализм, като излишък или недостига в дажбата на белтъчини, соли и калций, жадуване и неправилно отглеждане. Ако се появи заболяването, препоръчва се химически анализ на смеските и съответна консултация със специалисти.

Микроклимат в помещенията за отглеждане на пилета

Температурата през първата седмица трябва да бъде 32-33ºС, а след това да се понижава с 3ºС всяка седмица, докато достигне 20-22ºС. Да се осигури въздухообмен най-малко 3 куб см/мин през първата седмица и 6 куб см/мин след това. Влажността в помещението да бъде 60-65%. При отклонения от тези изисквания се намалява значително ефективността от отглеждането на бройлерите.

При колебания в температурата се изменят интензивността на растежа и разходът на фураж.

През летните месеци при висока температура продуктивността на птиците намалява поради по-ниската консумация на фураж. При температура 26-32ºС на всеки 1ºС увеличение птиците ядат с 1,5 г по-малко фураж, а от 32 до 36ºС - с 4,4 г. Това може да доведе до отрицателен енергиен баланс и съответно до по-ниска продуктивност

Препоръчва се през летните горещини да се добавят 1-2% мазнини (растителни или животински) във фуража и витаминни препарати във водата за пиене. Особено положителен ефект при високите температури има използването на витамин С (50 г/т фураж).

Освен температурните колебания стресови фактори, които понижават ефективността от отглеждането на бройлерите, са шумът, светлинните ефекти, рязката смяна на фуража и други.

ВИЖТЕ ОЩЕ:

Топлинен удар при птичите зародиши

Домашно приготвени фуражни смески за птици

Фактори влияещи върху носливостта на кокошките

Хранене на пуйки