Крайната дата за приключване на кампанията е 20 септември.За организирането и провеждането на беритбената кампания са разработени Указания за реда и начина за ползване на лечебни растения за стопански цели. Допустимите количества по паркови участъци са определени в съответствие с Плана за ползване на лечебни растения 2008 г.Разрешително за ползване на лечебни растения се издава на физически лица, които събират билки за продажба или за първична обработка. За издаване на Разрешителното, физическите лица подават заявление по образец.