ягодиМоже да се приеме (макар и с известна уговорка), че добивите от ягодите, отглеждани при поливни условия, са много високи, когато от един декар се получават над 2000 кг; високи - 1200-2000 кг; умерено високи - 900-1200 кг; средни - 700-800 кг; сравнително ниски - под 600-700 кг и незадоволителни - под 400-500 кг. При неполивни условия на отглеждане добивите от ягоди се смятат за много високи, когато са 1000-1200 кг от декар, високи - 800-1000 кг, умерено високи - 600-800 кг, средни - 400-600 кг, ниски - 300-400 кг, незадоволителни - под 250-300 кг.

Икономически е най-изгодно ягодата да се отглежда на едно място за получаване на 2 пълни реколти, като годината за засаждане, когато се използва съхраняван в хладилник разсад и насаждението се създава през април-юни, не се брои. При есенно засаждане на ягодите следващата година също не се взима под внимание. При много добро състояние на растенията обаче, включително и по отношение на вирусни болести, понякога е целесъобразно ягодата да бъде отглеждана на едно и също място 3 години, а като рядко изключение и 4 години. Продължително отглеждане на ягоди на едно място е допустимо само в случаите, когато местата за отглеждане са отдалечени пространствено или са изолирани чрез естествени възвишения и гори от болни ягодови насаждения.