Специалностите „Ветеринарна медицина” и „Растителна защита” са с едни от най-ниските проценти по критерий „Приложение на придобито висше образование и реализация по призвание”, се отчита вНационалната карта на висшето образование в Република България, която Министерският съвет (МС) гласува на последното си заседание.

И на вас ли ви отрязаха главите" по подмярка 4.1.2?

В общо 29 професионални направления, този дял е под 50%. Във връзка с това кабинетът прие списък със 154 работодатели, които ще сключват договори за стаж на студенти през академичната 2021 - 2022 г, като има възможност да осигурят работно място на бъдещите специалисти след успешното им завършване. Работодателите са предложени от осем ресорни министри, сред които иземеделският. Тези компании са заявили необходимост от 975 студенти. 

„С решението ще се приложи механизмът за оптимизиране на връзката между висшето образование и потребностите на икономиката и обществото и ще се стимулира обучението във важни за развитието на страната специалности, където има недостиг на висококвалифицирани кадри”, пише в решението на МС.

Данните сочат, че най-голям спад в броя на завършилите студенти през следващите пет години у нас се очаква да има в професионално направление „Животновъдство – с 41%. 

В същото време това е едно от малкото направления с изцяло български студенти. По критерий „Реализация на завършилите”, „Животновъдство” получава 41 точки, а „Растителна защита” – 40, при максимален брой точки 47. Най много реализация у нас намират студентите от направлението „Администрация и управление” – 45 точки.