Сагата с подмярка 4.2.1 „„Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства“, по която фермерите чакаха повече от 1001 нощи, която се превърна в поредната легенда и нарицателно за мъките им, не е приключила. За това споделя наш читател, земеделец.

Важното - чуйте в AgriПодкаст

Приемът по 4.1.2 от 2018 г. бе една от най-продължителните процедури. В интервю за Агри.БГ служебният ресорен министър проф. Христо Бозуков посочи, че забавянето е с цели 23 месеца.

„Дойде едно писмо в края на ноември миналата година да внесем осигуровки, такси данъци, дължимото към държавата, след което ще бъдем поканени за договор. Това стана в края на февруари – средата на март 2021 г. Подписахме административен договор и влязохме в процедура по ПМС 160 за тези, за които инвестицията е над 30 хил. лв.”, разказва фермерът.

Няколко месеца след подаването на заявка за окончателно плащане, бенефициентите следва да получат финансирането си по подмярката. По регламент обаче има последващи проверки.

„Лошото в случая е, че точно в тази подмярка така са направили регламентът, че не правиш процедурата, после да я дадеш за одобрение на Фонда, после да я изпълниш, ами е обратно. Правиш процедурата, уведомяваш, че си я изпълнил, правиш договор, купуваш си техниката, на 100% с твои средства, със заем, разбира се. След което са измислили, че подлежиш на последващ контрол, където могат да се измислят редица начини да ти отрежат от финансирането. Фактически главата ни е в торбата, споделя земеделецът.

По думите му именно в тези постфактум проверки са приложени редица административни похвати, за да бъде окастрена субсидията на бенефициентите с от 10% до 30%. „Моята санкция е заради техническа грешка в процедурата по обществена поръчка, която дори не е оказала никакво негативно влияние в подбора на кандидати, но формално се хващат за това и те режат. Дори не е грешка, защото формулярът е файл, който може да се допълва от участника”, твърди бенефициентът. Той се притеснява да влиза в конкретика, за да не пострада още повече, но е сигурен, че подобни проблеми има и при останалите одобрени по подмярката. Призовава ги да споделят и дадат гласност на проблема:

„Колеги, и на вас ли ви отрязаха главите по 4.1.2? Не знам дали имаме сили за още борба, но нека поне се види, че ни има!

Според него бенефициентите по тази подмярка, която не е с толкова голям бюджет, са „удобни за отрязване на пари”, защото са по-малки и не могат да си позволят административния капацитет на големите.

„За обикновения фермер процедурата е непосилна – тежка, дълга и сложна. На болшинството проектите са изготвени от Службата за съвети в земеделието или който както може да си го направи. За тези пари едва ли някой е наемал консултантска фирма. Оттук идват и проблемите. Намериха за дребни неща да ни отрежат.”

Фермерът споделя, че от 2016 г., когато е започнала да се подготвя подмярката, до този момент той е изхарчил прекалено много време, ресурси, нерви... „Нали се казва, важното е да сме живи и здрави, но и това не е вече съвсем така, тази подмярка ни взе здравето”, завършва одобреният по подмярка 4.1.2.