Амбицията ни е бюджетът на интервенцията за „Хуманно отношение към животните“ да бъде увеличен в следващия програмен период. Това заяви заместник-министърът на земеделието Крум Неделков на онлайн среща с представители на животновъдните организации.

И на вас ли ви отрязаха главите" по подмярка 4.1.2?

Обсъдени са предложенията на браншовите организации за прилагането на интервенцията след 2023 г. С колко точно ще бъдат увеличено подпомагането обаче, още не е ясно. 

Към момента се работи по включване на нови направления в обхвата на интервенцията, по които стопаните да могат доброволно да поемат ангажименти.

По време на срещата бяха коментирани също включените като допустими за подпомагане разходи за модернизация на животновъдните обекти по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделските стопанства“, чийто прием продължава до края на септември. 

На дневен ред е и Наредба 44 за ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти. По-рано днес стана ясно, че се работи върху надграждане на системата ВетИС, така че да има по-ефективен контрол и по-лесен достъп на стопаните до данните в нея.