Дейността на “Напоителни системи АД” е напълно блокирана. Ситуацията противоречи на всякакви морални принципи. 
Така започва изказването си служебният министър на земеделието проф. Христо Бозуков на извънредна пресконференция в аграрното ведомство. 

Обвързано подпомагане - дяволът е в детайлите

Както и в интервю за Агри.БГ, така и сега проф. Бозуков обяви, че една от грешките му е назначаването на Снежина Динева за изпълнителен директор на дружеството. 

Той обясни, че след извършена проверка от вътрешен одитор, са констатирани редица нередности, особено по линия на обществените поръчки, които дружеството е възлагало и възнамерява да възлага. 
Въз основа на този одит е прекратен договора с Динева - факт, станал известен още на 10 юни. 

Той цитира разпространения цитат от чат от ден след отстраняването й, в който Динева пише.: 


 
“На 14 и 15 юни са извършени парични преводи в особено големи размери 1,5 млн. лв. От няколко клона на дружеството към клон Струма-Места”. Това става без уведомяване на Централното управление в София. 

Тези плащания не са били спешни и са направени с цел да не остават парични средства в сметките на “Напоителни системи”, така няма да може да се плати ДДС и няма да може да няма пари за заплати”, обясни Бозуков и добави: 

“Осъзнавайки уязвимостта си, един от управителите на следващия ден - 16 юни, е изпратил сигнал до главния прокурор, до мен и до изпълнителния директор на дружеството - Снежина Динева - седмица след отстраняването й, че неизвестно лице, представило се за председател на Съвета на директорите на “Напоителни системи АД”, е направил разпореждане към него. А същият Христо Николов още на 10 юни е имал информация за извършените промени в дружеството”. 

Към момента има несъбрани вземания в размер на близо 6,7 млн. лв. Това са вземания от клоновете, които по неизвестни причини не са направени и не са търсени. 


На 1650 души - служители на дружеството в момента не могат да се платят заплатите, дейността е блокирана. Блокирани са и електронните подписи, обясни служебният министър.

“Тези, които довчера са управлявали, днес саботират дейността. Тези хора нямат достойнство да приемат отстраняването си. 

Така се блокира и цял сектор, защото от това дружество зависят много производства и производители”, посочи Бозуков и даде думата на новоизбрания изпълнителен директор на “Напоителни системи” Димо Чопков. 

“Водихме разговори със земеделски производители, които имат договори с дружеството. Те изказват притеснения за това дали ще получат услугата ни”, посочи той.