От тази година ще се прилага нова подмярка 13.3 – Други райони, засегнати от специфични ограничения (НР 3). По първоначална информация тя трябваше да бъде с обхват от 71 землища, като 64 от тях са отпаднали от обхвата НР 2.

Предстоящо: Публикуват новия обхват на землищата в НР 2

На официалната си страница агроминистерството публикува за кои точно селища става дума с уточнението, че техният обхват подлежи на промяна до окончателното му одобрение от Европейската комисия (ЕК). В таблицата обаче са посочени едва 60 селища в общо 12 области на страната.

Най-много са местата със специфични ограничения в област Кърджали – 25 на брой. Следват 8 селища в Хасковско и с по 5 в Бургаско и Врачанско.

Области Сливен и Търговище се включват в обхвата на НР3 с по 4 селища, а Монтана, Ловеч и София – с по 2. С по едно населено място са маркирани Благоевградско, Великотърновско и Видинско.

Вижте пълния списък на предложените землища в обхвата на НР3.

От 25 март започна да тече 30-дневният срок за обществено обсъждане на Проекта на Заповед за обявяване на райони, засегнати от специфични ограничения, допустими за подпомагане по подмярка 13.3 „Компенсационни плащания за други райони, засегнати от значителни природни ограничения“, публикуван на страницата на МЗХГ и на ДФЗ.

Преди месец беше одобрен предефинираният обхват на НР 2, който  включва 340 землища. От тях 311 са от досегашния списък, а 29 землища са включени за първи път. По този обхват фермерите вече могат да кандидатстват за подпомагане в Кампания 2020.

 

ВИЖТЕ ОЩЕ:

Ставката за новата НР3: Как ще се смята?

Как е изчислена ставката за НР2 за Кампания 2019?

НР2 за Кампания 2020: Ако не се приеме новият обхват, всички кандидати ще получат по 25 евро/ха