Министерството на земеделието има план как да спаси субсидиите за стопаните в 68 землища, отпаднали от обхвата на необлагодетелстваните райони (НР).

Тези землища ще  бъдат включени в нов обхват, наречен НР3, за който чакаме одобрение от Европейската комисия. Това каза министърът на земеделието Десислава Танева на заседанието на Комисията по земеделието и храни към Народното събрание.

Одобриха нова подмярка по мярка 13

Земеделските стопани от определените като необлагодетелствани райони у нас имат възможността да се възползват от директни плащания по мярка 13 - „Плащания за райони, изправени пред природни или други специфични ограничения“.

В обхвата на мярката до този момент влизаха две подмерки: 13.1 - „Компенсационни плащания в планински райони" (НР1) и 13.2 - „Компенсационни плащания за други райони, засегнати от значителни природни ограничения” (НР2).

След предефиниране на обхвата на НР2 обаче, от него отпаднаха 258 землища и останаха едва 311 от включените преди. Нови 29 бяха добавени, като така попадащите в НР2 землища станаха общо 340.

За да минимизира това намаляване, Министерство на земеделието, храните и горите (МЗХГ) разработи нова подмярка 13.3 за райони с други специфични ограничения (НР3). В нея ще влязат и 68 от отпадналите от НР2 землища, според Танева.

"Беше в интерес на България да изпълни задължението си по регламент и да предефинира обхвата на необлагодетелстваните райони. Можехме да не го направим и да ползваме намалената дерогация за втора година, която щеше да е последна година. Срокът за предефиниране беше края на 2018 г., но поради обществената неприемливост, България се възползва от регламента за дерогация", каза още министърът.

По тази причина плащането става по единна ставка от 30 евро/ха, без значение какъв е размерът на стопанствата, което е в ущърб на малките и средните стопанства и в полза на големите. Затова и годишният бюджет на мярката е по-голям, отколкото преди да влезем в хипотеза на дерогация.

Ако България не изпълни задължението си за предефиниране обхвата на необлагодетестваните райони, 2020 г. ще бъде последната в дерогация, като е спорно дали ставката на хектар ще е 25 или 30 евро. А това отново е в ущърб на малките и средните стопанства, обясни Танева.

"Предефинирането на обхвата, изпълнението на задължението ни по регламент, води до възможността да продължим изобщо плащанията за необлагодетелстваните райони в преходния регламент и в следващия програмен период", допълни министърът.

Предефинирането е направено по критерии, описани в приложение към европейския регламент. Те не са определени от МЗХГ с национално решение. По тях отпаднаха около 30% от землищата.

Компенсаторните плащания за новия обхват НР3 ще са много близки до тези, за стопанствата, влизащи в НР2.

Критериите за включване, плащанията и регламента на новата подмярка 13.3 са предложени в нотификация до Европейската комисия. От нейното одобрение зависи дали ще можем да се възползваме от възможността да кандидатстваме по предефинирани райони респективно в 2021 г., евентуално и в 2022 г. като преходна, обясни Десислава Танева.

"За подкрепа на стопаните, които са изключени, водим разговори, за тези които отпадат, да се ползват от дерогационното плащане. Приключването на нотификацията ще покаже дали това ще е възможно", според Танева.

 

ВИЖТЕ ОЩЕ:

Мярка 13: Без годишни бюджети, а с оторизирани и изплатени суми

Какво се случва с НР-тата?

Как е изчислена ставката за НР2 за Кампания 2019?