Специализираното изложение за животновъдство EuroTier през 2022 г. ще бъде посветено изцяло на трансформацията в животновъдството. Събитието ще се проведе от 15 до 18 ноември 2022 г. в Хановер, Германия.

Опитите да се сложи ред в пасищата продължават

„Производствените ограничения, наред със социалните и екологичните изисквания към животновъдите непрекъснато нарастват. Затова и тази година обръщаме внимание на трансформацията в животновъдството - такава, каквато е тя наистина“, коментира директорът на EuroTier Инес Ратке.

Платформа за стартиращи фирми

Ново в EuroTier 2022 е специалната обособена зона "DLG-AgrifutureLab" за новосъздадени иновативни компании. Това ново място в рамките на търговския панаир ще позволи както на национални, така и на международни основатели на компании да представят бизнеса си на видно място, привличайки много нови клиенти и хора. Германското министерство на земеделието и храните ще подкрепи участието на германски стартъпи в търговския панаир, като тяхното участие ще бъде безплатно.

Специална награда

За първи път на EuroTier 2022, DLG ще добави нова категория „Победител в концепция за агробъдеще“ към наградния фонд за иновации на EuroTier. Новата награда ще признае иновативни и пионерски концепции за животновъдство от бъдещето.В тази категория фермери и новатори ще представят концепции и бъдещи визии, които все още не са готови за пазара и все още са във фаза на разработка, но вече демонстрират силен потенциал за подобряване на професионалната практика или оптимизацията на процесите в животновъдството.