Какво би означавало за фермерите да произвеждат по устойчив начин, според това, което се поставя като рамки в Стратегията “От фермата до трапезата”.

От полето до трапезата: Как може да се случи у нас?

Този фокус поставиха участниците в EIT Food Awareness Day - второто по рода си събитие в България, организирано от Институт за агростратегии и иновации - EIT Food Hub Bulgaria, в партньорство със Съюз по хранителна промишленост и се осъществява с подкрепата на Европейския институт за иновации и технологии в храните (EIT Food).

Стратегията е в сърцевината на Зелената сделка, подчерта пред присъстващите Жана Величкова, изпълнителен директор на Асоциацията на производителите на безалкохолни напитки, която представи накратко целите и инструментите й. 

От своя страна Яна Иванова, изпълнителен директор на сдружение “Храни и напитки България” обърна внимание, че балансът в изпълнението на поставените цели в стратегията е много важен. 

“Ако се увеличи делът на органичното земеделие, ще се достигне трудно достъпна цена на храната за потребителите”, обясни тя. Наред с това, пък, е важно и възвращаемостта към участниците във веригата на създаването на храната да бъде справедлива, т.е. от фермерите, през преработвателите, до търговците. 

Иванова обърна внимание, че в рамките на стратегията е необходимо компетентните власти и заинтересованите страни по веригата да имат коректно сътрудничество. 
Участник в дискусията бе и председателят на Института за агростратегии и иновации - организатор на събитието, Светлана Боянова. 

Светлана Боянова:  “Това е един вид политическо споразумение на много високо ниво, така да произвеждаме, че ние като потребители да сме здрави и околната ни среда да бъде опазена. Всички се изисква да предприемат някаква промяна, с която да постигнем тази глобална цел за устойчивост. Това предизвикателство ще бъде за всички нас”. 

По думите й голяма част от трудностите ще изкристализират в дебатите по повод целите, които залагаме. Именно заради това е необходимо да има събития като EIT Food Awareness Day. 

“Дори бизнесът да е готов да въведе някои от тези устойчиви практики, както земеделците, така и преработвателите, това струва пари. Това означава смяна на модела на производство. От ветеринарна гледна точка също ще е предизвикателство, от гледна точна на растителна защита също ще е предизвикателство. За потребителя също”, обърна внимание Боянова. 

По думите й важен извод от срещата е това, че бизнесът има нужда от подкрепата на науката, за да се развива. 
“Те имат нужда от иновации. Не чувстват явно подкрепата на нашата наука. Казаха, че нямаме достатъчно разработки. Те искат знания нещо, което наистина да им помогне в бизнеса, да имат работещи решения. Нека ги впрегнем тези технологии в помощ на бизнеса”, посочи Боянова и обобщи:

“Първо трябва да разберем за България устойчивостта в кои посоки ще върви и второ - каква е цената и кой ще я плати”. 

Заедно с това участниците в срещата се съгласиха, че всички действия, които се предприемат, ще променят брънките по цялата верига, свързана с храната. Това, според Яна Иванова е важен знак, който да индикира за всички, че целите, които се поставят трябва да са постижима, а разнообразието на участниците да се има предвид. 

"От фермата до трапезата" е ключов елемент от Зеления пакт на ЕС. В него е залегнало разбирането, че фермерите и земеделието играят основна роля в опазването на околната среда и намаляване въздействието върху климата. Стратегията се стреми да утвърди европейските практики за устойчиво производство на храна като световен стандарт и да осъществи прехода по справедлив и щадящ за фермерите начин.